DECRET 248/2001, de 12 de setembre, de modificació del Decret 95/2001, de 20 de març, de nomenament de membres del Consell d'Administració del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (DOGC núm. 3364, de 6.4.2001).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

248/2001, de 12 de setembre, de modificació del Decret 95/2001, de 20 de març, de nomenament de membres del Consell d'Administració del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (DOGC núm. 3364, de 6.4.2001).

Atès el que estableix l'article 7 de la Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, modificat pel Decret 50/2001, de 6 de febrer, de modificació de la composició dels òrgans rectors i del règim de reunions del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial i del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (DOGC núm. 3331, de 20.2.2001);

A proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Substituir com a membre del Consell d'Administració del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions el director del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial per la directora general de Serveis del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Barcelona, 12 de setembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA