ANUNCI de l'Agència Tributària, de citació per a notificació per compareixença (núm. emissió: 07088017001).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'AgËncia Tribut‡ria, de citaciÛ per a notificaciÛ per compareixenÁa (n˙m. emissiÛ: 07088017001).

En virtut del que disposa l'article 112 de la Llei General Tribut‡ria (Llei 58/2003 de 17 de desembre), no havent estat possible practicar la notificaciÛ per causes no imputables a l'AdministraciÛ i atËs que s'han realitzat, com a mÌnim, els intents de notificaciÛ exigits a l'esmentat article, pel present anunci se cita els obligats tributaris, altres interessats o representants que s'esmenten en l'annex, per ser notificats per compareixenÁa dels actes administratius derivats dels procediments que s'hi inclouen.

Els obligats tributaris, els interessats o els seus representants hauran de comparËixer en el termini m‡xim de 15 dies naturals, a comptar des de l'endem‡ de la publicaciÛ del present anunci en el ButlletÌ Oficial corresponent, en l'horari de nou a catorze, de dilluns a divendres i en els llocs que en cada cas s'assenyalen, a l'efecte de practicar-se les notificacions pendents en els procediments tramitats pels Úrgans relacionats en l'annex.

Una vegada exhaurit el termini sense haver comparegut, la notificaciÛ s'entÈn produÔda a tots els efectes legals des de l'endem‡ del venciment del termini assenyalar per comparËixer.

Barcelona, 17 de gener de 2007

Juan Cano Garcia

Delegat especial

LLOC COMPAREIXEN«A

CP=CODI POSTAL.

OFICINA GESTORA

DOMICILI

CP

MUNICIPI

G07601 PALMA-LLEVAN

CL CIUDAD DE QUERETARO S/N

07007

PALMA

G43125 REUS

PS DE MISERICORDIA 16

43205

REUS

G43157 TORTOSA

CL ULLDECONA 31

43500

TORTOSA

G43600 TARRAGONA

RB NOVA 93

43071

TARRAGONA

G50601 ARRABAL

CL PERDIGUERA 5

50014

ZARAGOZA

G51600 CARTAGENA

CL CAMPOS 2

30201

CARTAGENA

G08006 ARENYS MAR

CL POMPEU FABRA ESQ. VALLGOR S/N

08350

ARENYS MAR

G08015 BADALONA

CL VIA AUGUSTA 22-24

08911

BADALONA

G08022 BERGA

PZ TARASCÛN 2-4

08600

BERGA

G08072 CORNELLA

CL RUBIO I ORS 284

08940

CORNELLA LL

G08095 GRANOLLERS

CL ALFONSO IV 9

08400

GRANOLLERS

G08100 L HOSPITALET

AV MASNOU 10

08905

HOSPITALET

G08101 IGUALADA

PS VERDAGUER 84

08700

IGUALADA

G08112 MANRESA

CL CIRCUNVALACION 33

08240

MANRESA

G08120 MATARO

CL CAMI RAL 523

08302

MATARO

G08186 SABADELL

CL INDUSTRIA 41

08202

SABADELL

G08204 SANT CUGAT

CL MANEL FARRES S/N

08190

S CUGAT VALL

G08210 SANT FELIU

CL RAMON Y CAJAL 47-49

08980

S FELIU LLOB

G08245 SANTA COLOMA

PS LORENZO SERRA 22

08921

ST COLOMA GR

G08279 TERRASSA

CL VINYALS 17

08221

TERRASSA

G08299 VIC

CL RAIMUNDO ABADAL 11

08500

VIC

G08306 VILAFRANCA

CL SANT JULIA 4

08720

VILAFRANCA P

G08308 VILANOVA G.

RB SAMA 45

08800

VILANOVA GEL

G08600 BARCELONA

PZ LETAMENDI 13 3∫

08007

BARCELONA

G08602 COLOM

PS JOSEP CARNER 27

08038

BARCELONA

G08603 SANTS

CL CABALLERO 52

08014

BARCELONA

G08604 PEDRALBES

CL GENERAL MITRE 29

08017

BARCELONA

G08605 GRACIA

CL PRINCIPE DE ASTURIAS 66

08012

BARCELONA

G08606 HORTA

CL CIENCIAS 15-17

08032

BARCELONA

G08607 SANT ANDREU

CL SANT ANDREU 196

08030

BARCELONA

G08608 POBLE NOU

CL PEDRO IV 453

08020

BARCELONA

G08610 LETAMENDI

PZ LETAMENDI 13

08007

BARCELONA

G08850 UGGE

PZ DR.LETAMENDI 13-22 4∫

08007

BARCELONA

G08853 DEP. RGAL. GESTION

TRIBUTARIA

PZ DR. LETAMENDI 13-22 3∫

08007

BARCELONA

G09600 BURGOS

CL VITORIA 39

09004

BURGOS

G14602 CORDOBA OEST

AV DE AMERICA(ESQ.MOZARABES) S/N

14011

CORDOBA

G17025 LA BISBAL

CL SOLIDARITAT 6

17100

LA BISBAL EM

G17072 FIGUERES

PZ PALMERA 4

17600

FIGUERES

G17121 OLOT

CL URUGUAY S/N

17800

OLOT

G17600 GIRONA

AV GRAN VIA JAUME I 47

17001

GIRONA

G21054 PALMA CONDAD

CL SAN JUAN 4-6

21700

PALMA CDO LA

G21600 HUELVA

PS SANTA FE 22

21071

HUELVA

G23092 UBEDA

CL OBISPO COBOS 6

23400

UBEDA

G25600 LLEIDA

PZ CERVANTES 17

25002

LLEIDA

G33031 LANGREO

CL CONSTITUCION 59

33900

LANGREO

G38006 ARONA

CL ARQUITECTO GOMEZ CUESTA 20

38660

ARONA

AixÚ no obstant, si vostË ha canviat de domicili fiscal pot comparËixer a l'oficina de l'Agencia Estatal d' AdministraciÛ Tribut‡ria que li correspongui pel seu domicili fiscal per a la pr‡ctica de les notificacions pendents.

ANNEX

PRO=PROCEDIMENT; EXP=EXPEDIENT; OR=“RGAN RESPONSABLE; LC=LLOC COMPAREIXEN«A.

NIF

NOM

PRO

EXP

OR

LC

B17407487

MASMOFIL, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0699125263842

GESTION

G17121

B60978046

MASNOU CENTER IMPORT-EXPORT, SL

NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL

0699130362288

GESTION

G08602

46624955E

MASNOU JURADO J ANTONIO

LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2005-SANCIO-

0699127721260

GESTION

G08204

43411246B

MASNOU MARGARIT JAVIER

REQUERIMIENTO MOD. 349-2005 -

0699135651198

GESTION

G21600

40267168X

MASO PELLICER JOSE

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699125022520

GESTION

G17600

34733690X

MASQUE ROSALES VALENTIN

LIQUIDACION DE RECARGO -

0699132367752

GESTION

G08095

46211706Z

MASRAMON FONTANALS JOAQUIN

PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2005 -

0699129646554

GESTION

G08605

B61644852

MASS-MEDIA SCHOOL, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0699131681958

GESTION

G08604

37415160W

MASSAGUE PILA MERCEDES

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0699130403125

GESTION

G08607

38758397Q

MASSAGUE SALOM JOSE

PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 -

0699130238592

GESTION

G08006

46351975Y

MASSANA GASPA SILVIA

LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONA-

0699140516552

GESTION

G08605

46469222E

MASSIOUDI SAIDI BUBCAR EL

PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2005 -

0699129644749

GESTION

G08100

38114316G

MASSIP BARGALLO CONRADO

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699139025805

GESTION

G08608

77086672X

MASSO GAROLERA JUAN

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699138548167

GESTION

G08072

X3613375Y

MASSO RAMOS RAFAEL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0699118156605

GESTION

G17072

40338161W

MASSO RODRIGUEZ RICARD

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0699111066170

GESTION

G17600

40870895X

MASSONS AIGUADE JOSE

LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONA-

0699124609681

GESTION

G25600

A08465445

MASTER ELECTRONICS SA

NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL

0699137646313

GESTION

G08022

B43578970

MASTER SOFT 2000, SL

REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2005 -

0699132255186

GESTION

G43600

A60355906

MASTERVOLT IBERICA, SA

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0699088474021

GESTION

G08120

46740756H

MATA TORRECILLAS JORGE

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0699126158858

GESTION

G08186

45476263L

MATARRANZ RUIZ MARCOS

LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003

0699128582304

GESTION

G08204

33967828W

MATAS ALCON MONTSERRAT

RESOLUCION EXPRESA IRPF 2005

0699127678810

GESTION

G08072

40347423H

MATAS BOU, M DE LAS NEUS

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699132091158

GESTION

G17600

09772799F

MATELLAN FERNANDEZ, LUIS MIGUEL

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699145894728

GESTION

G08072

37362116L

MATENCIO PIULACHS PEDRO

LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONA-

0699134646999

GESTION

G08100

35015795C

MATEO ALVAREZ MONTSERRAT

LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 -

0699135800349

GESTION

G08095

46066354E

MATEO ALVAREZ RAUL

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699142214980

GESTION

G08608

72529826Q

MATEO DE GRACIA, ESTEBAN

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0699131687164

GESTION

G08608

X2760808A

MATEO RAMIREZ AGAPITA

REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2005 -

0699128100000

GESTION

G17025

43435385T

MATEO VAZ FLORA M

ANTICIPO DEDUCCION POR MATERNIDAD

0699095497760

GESTION

G08607

40537235B

MATEOS AVILES MIQUEL

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699138558956

GESTION

G17025

40981036G

MATEOS BLANCO DOMINGO

LIQ.PROVISIONAL IRPF 2002 -

0699141294207

GESTION

G08095

37780942S

MATEOS DIEZ M CARMEN

LIQ.PROVISIONAL IVA 2005 -

0699133234763

GESTION

G08204

23246959P

MATEOS JIMENEZ SOFIA

ESCRITOS Y COMUNICACIONES

0699127904704

GESTION

G08095

46963042D

MATEOS RODRIGUEZ IRENE

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699135079591

GESTION

G08279

B61537841

MATERIAL MEDICO LORENZO, SL

RESOLUCION EXPRESA IVA 2005

0699125806041

GESTION

G08602

B43047687

MATERIALES CONSTRUCCION PINELL SL

NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL

0699135952982

GESTION

G43157

B43725969

MATERIALES MAS BORRAS 2003, SL

PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 -

0699132023434

GESTION

G43600

B63092571

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MIRJA

REQUERIMIENTO MOD. 347-2005 -

0699127373624

GESTION

G08186

B63092571

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MIRJA

CARTA DE REQUERIMIENTO -

0699127761530

GESTION

G08186

B60989621

MATERIALES VIDRIO Y CERAMICA SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0699088474059

GESTION

G08120

39673485A

MATEU BUSQUETS JORGE

LIQ.PROVISIONAL IRPF 2005 -

0699144751388

GESTION

G43600

78583169N

MATEU DRAGO JUAN AGUSTIN

REQUERIMIENTO MOD. 347-2005 -

0699124392166

GESTION

G43157

44329949W

MATEU HERRANDO ENRIQUETA

CARTA DE REQUERIMIENTO -

0699127794906

GESTION

G08610

44415590Z

MATEU MARTINEZ SILVIA

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699144153455

GESTION

G08602

40508078H

MATEU MOLINA JUAN MIGUEL

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699135825575

GESTION

G17025

46740427B

MATEU MU—OZ TAMAR

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699128495276

GESTION

G08204

37264567J

MATEU NEGRE JOSE

REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2005 -

0699142606882

GESTION

G08604

40485504F

MATEU ROMERO JOSEFA

PROP. DE LIQUIDACION IRPF NO DECL. 2002

0619935000649

GESTION

G17025

A58299249

MATEUS SA

NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL

0699135943760

GESTION

G08607

71919866Q

MATEY LOPEZ BLANCA NIEVES

LIQ.PROVISIONAL IRPF 2005 -

0699136778330

GESTION

G08605

44020073M

MATHEU GUILA, INGRID

LIQ.PROVISIONAL IRPF 2005 -

0699136795885

GESTION

G08605

05227861F

MATIA LAMPARERO PATRICIO

PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 -

0699142854236

GESTION

G08610

79290921P

MATILLA CORRIPIO FRANCISCO JESU

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0699128627450

GESTION

G08306

45491338Y

MATILLA MORALES CRISTINA

LIQ.PROVISIONAL IRPF 2005 -

0699138054000

GESTION

G08279

37747242X

MATONS CAMPOS OSCAR

REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2005 -

0699132909264

GESTION

G08608

A08716615

MATRIN SA

NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL

0699135943055

GESTION

G08186

40907931Q

MAURESO FALCO JUAN M

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA