ANUNCI de l'Agència Tributària, de citació per a notificació per compareixença (rel. 47/05).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Anuncis Diversos
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'AgËncia Tribut‡ria, de citaciÛ per a notificaciÛ per compareixenÁa (rel. 47/05).

D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei general tribut‡ria, (Llei 58/2003, de 17 de desembre, el Cap de la Unitat de la DependËncia Regional de RecaptaciÛ de l'AgËncia Estatal d'AdministraciÛ Tribut‡ria a Catalunya.

FA SABER: Que per causes no imputables a l'AdministraciÛ Tribut‡ria no ha estat possible notificar als interessats o als seus representants segons els procediments que s'indiquen en la relaciÛ annexa i Ès per aixÚ que, desprËs d'haver realitzat els intents de notificaciÛ exigits, SE'LS CITA perquË en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir del seg¸ent de la publicaciÛ d'aquest anunci, compareguin davant l'AdministraciÛ o Unitat de RecaptaciÛ que s'indica en la relaciÛ a fÌ d'Èsser notificats reglament‡riament.

Cas de no comparËixer en el termini i lloc assenyalats, la notificaciÛ es considerar‡ produÔda a tots els efectes legals a partir del dia seg¸ent al venciment del termini esmentat.

Barcelona, 5 d'octubre de 2005

Alejandro MuÒoz M·rmol

Cap de la Unitat

RELACI” ANNEXA

AF: A FISCAL.

INTERESAT

NIF

PROCEDIMENT

REFERENCIA

A FISCAL

LLOC COMPAREIXEN«A

ABAD BELANDO, RICARDO

37268979D

NOTIF.EMB.FONDOS INV

080523016692V

08095

U.G.R. PLAZA LETAMENDI, 13-22.3™ PLANTA.BARNA

ABDELLATIF, HANKI

X1716331W

ACTUAC.PROCEDIM.EJEC

080522004555H

44600

UOD - PLZ.LETAMENDI, 13-23, 3™ PLANTA

ABELLO JIMENEZ ERNESTO

39866356L

COMPENSACION

430530001301V

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ADELL ALVAREZ SILVIA

46802746T

COMPENSACION

430530001272B

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

AGUILAR RODRIGUEZ ELISA ISABEL

52625446C

COMPENSACION

430530001837R

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

AGUILERA MENDEZ JUAN ANTONIO

39675453Q

COMPENSACION

430530001070Q

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

AHMAD MAHMOUD TAYSIR

47710106X

ACTUAC.PROCEDIM.EJEC

080522004022Z

25782

UOD - PLZ.LETAMENDI, 13-23, 3™ PLANTA

AKBIH, MIMOUNA

X1860186S

COMPENSACION

430430003922Z

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ALARCON FERNANDEZ JUAN MANUEL

46586450L

COMPENSACION

430530001615D

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ALBESA ROCH ALVARO

52604136P

COMPENSACION

430530001900H

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ALCARAZ AGUILAR, MERCEDES

39882764M

EMBARGO

0519045300134

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ALUJA MOLIAS M CARMEN

39794411H

COMPENSACION

430530002106V

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ALVAREZ SALAZAR FELIX

39696951D

EMBARGO

430523002293R

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

AMEZCUA ORTIZ JORGE HORACIO

20251395X

COMPENSACION

430530001831H

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

AMIR EL HASSAN

X2731870E

COMPENSACION

430530001233H

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ANDREU LOPEZ JOSE M

39648419F

COMPENSACION

430530001490E

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

APLICACIONES FRANSA, SL

B43746494

EMBARGO

430523003797X

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ARASA VIROTT M ISABEL

39882837D

COMPENSACION

430530001107F

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ARGELICH MARIMON JUAN

39894128F

COMPENSACION

430530001134B

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ARMENGOL MARCO M DE LOS ANGELE

39867137H

COMPENSACION

430530002580P

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ARMESTO TORAN RAUL

39680300X

COMPENSACION

430530001714Q

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ARQUES BO M JOSE

40914403W

COMPENSACION

430530002295E

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ARRIBAS CORRALES MANUEL

36459754Q

COMPENSACION

430530002383H

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ARTIGAU TOMAS XAVIER

39690288Q

COMPENSACION

430530002100B

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

ASENSIO MARTINEZ ISMAEL

39899056J

EMBARGO

430523002294W

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

AUQUE GAHETE JOAN

39858325S

COMPENSACION

430530001659F

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

AUTOCARES GUIMASA S A

A43052737

COMPENSACION

430530002021R

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

AYALA FONT JOSEP M

39634667D

APLAZAMIENTO

430540005796H

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

B-9, S.L.

B59903369

NOTIF.REQ.MOV.CUENTA

2100-0023

08604

U.G.R. PLAZA LETAMENDI, 13-22.3™ PLANTA.BARNA

BACHIRI,ABDELMALIK

X2235572H

COMPENSACION

430530001784V

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BADUELL SEGURA M CARMEN

39640752E

COMPENSACION

430530001748G

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BALTES IOAN CARNELIU

X3514015Y

COMPENSACION

430530001772M

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BARQUET CERVERA JUAN

37625917X

COMPENSACION

430530002476L

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BARRADO GONZALEZ JERONIMO

39665692F

COMPENSACION

430430002765F

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BARRANCO SANCHEZ, FRANCISCO

27246029E

ACTUAC.PROCEDIM.EJEC

0805220011599R

04782

UOD - PLZ.LETAMENDI, 13-23, 3™ PLANTA

BATISTA CASTA—O LUIS

39846757Q

COMPENSACION

430530001824B

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BEJERANO CA—UETO MIGUEL ANGEL

36522959V

COMPENSACION

430530001151M

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BEJERANO SORIA, JUAN FRANCISCO

52606004J

COMPENSACION

430530001169T

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BENITEZ FERROL, FRANCISCO

45264659S

NOT.ACU.DEV.INGR.IND

080424002559X

43600

UOD - PLZ.LETAMENDI, 13-23, 3™ PLANTA

BERENGUER NICOLAS ADELA

33863978C

COMPENSACION

430530001435J

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BLANCO GARCIA JUAN ANTONIO

39721295L

COMPENSACION

430530001183Z

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BLANCO RUIZ, FERNANDO

52915252A

RESO.REC.REPO.308/04

4/2005

13071

UOD - PLZ.LETAMENDI, 13-23, 3™ PLANTA

BLANQUET FERRE FRANCISCO LUIS

40912305C

COMPENSACION

430530001662X

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BLASCO BONANCIA AMADEO DOMINGO

40903783P

COMPENSACION

430530001005C

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BLASCO BONANCIA AMADEO DOMINGO

40903783P

COMPENSACION

430530000998J

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BOLADO SOTO GUILLERMO

39734559N

COMPENSACION

430530001665J

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BONET MUNT CARLOS

39854765C

COMPENSACION

430530001818M

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BOUAZZAQUI,MOHAMED

X2824342B

COMPENSACION

430530001498F

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BUIRA COMELLA JOSE MARIA

43722241T

COMPENSACION

430530001682E

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

BURLO DOMINGO ORIOL

39907867S

COMPENSACION

430530001746W

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CABALLERO JURADO ISABEL

39652346R

COMPENSACION

430530002270C

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CABALLERO PRIETO ISIDORA

39832235F

COMPENSACION

430530001477D

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CABEZA VIDIELLA M MERCEDES

39896017X

COMPENSACION

430530001122E

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CABILDO MORENO, JUAN MANUEL

77832482E

COMPENSACION

430530001452F

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CALERO DE CASTRO FRANCISCO

39692676N

COMPENSACION

430530000811X

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CALVO PONS JORDI

39696822H

COMPENSACION

430530001683P

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CAMACHO DOBLAS ANTONIO

75357674Z

COMPENSACION

430530001495G

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CAMBRILS PORT SA

A43217272

COMPENSACION

430530002246L

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CAMPI—A GARCIA ANTONIO

39884521Z

COMPENSACION

430530002022W

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CAMPOSINES SL

B43555895

APLAZAMIENTO

1282/05

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CANCER CABALLERO ALBERTO

77626403T

COMPENSACION

430530002203E

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CARMONA ALEMAN FRANCISCO

44417565B

COMPENSACION

430530001384P

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CARMONA MU—OZ RAFAEL

77832890Q

COMPENSACION

430530002071M

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CARO MONTES, ANA MARIA

38037356W

NOT.ACU.DEV.INGR.IND

080310537915W/66G

46782

UOD - PLZ.LETAMENDI, 13-23, 3™ PLANTA

CASANOVA MAS GERARD

39710496F

COMPENSACION

430530001398E

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CASANOVA BERTOMEU M CARMEN

78577818C

COMPENSACION

430530001965Z

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CASILLA RUIZ, EDUARDO

39871877C

COMPENSACION

430530002339C

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CASTEJON DAZA FRANCISCO

38389956N

COMPENSACION

430530002009N

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CASTELLS MARGARIT JORDI

39684885H

COMPENSACION

430530001503N

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CASTRO AVILA JOSE LUIS

X3839319K

COMPENSACION

430530001253S

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CASTRO BATISTA ANA M

17692795E

COMPENSACION

430530002083V

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CATALA LEVA JUAN FRANCISCO

46591178D

COMPENSACION

430530001586A

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CERRATO QUINTANA MARIA JOSEFA

52357727K

COMPENSACION

430530002426S

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

CLEMENTE SOSA RAUL

47620890B

COMPENSACION

430530002034Z

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

COLOM LLOMPART M ANTONIA

39841977C

COMPENSACION

430530002162G

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

COLLADO MENGUAL SANDRA

46739473T

COMPENSACION

430530001464L

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

COMAS TORRES MARTI ORIOL

39734698J

COMPENSACION

430530001077T

43600

AEAT TARRAGONA RECAUDACION RAMBLA NOVA 93 2™ PL

COMPTE LLUSA VALERO

39851912L

COM...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA