ANUNCI de notificació per compareixença de liquidacions del cànon de l'aigua.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de notificació per compareixença de liquidacions del cànon de l'aigua.

D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei general tributària, segons la redacció que en fa la Llei 58/2003, de 17 de desembre (BOE núm. 302, de 18.12.2003), l'Agència Catalana de l'Aigua fa saber que per causes no imputables a l'oficina gestora no ha estat possible notificar als interessats o als seus representants les liquidacions que s'indiquen en la relació que es transcriu a l'annex, i és per això que, després d'haver-ho intentat dues vegades, se'ls cita perquè en el termini de quinze dies naturals, comptats a partir l'endemà de la publicació d'aquest Anunci, compareguin davant l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Àrea Tributària i d'Ingressos, carrer Provença, 204-208, 5a planta, Barcelona, a fi de rebre la notificació reglamentària.

Si no compareixen en el termini i el lloc assenyalats, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes legals a partir de l'endemà del venciment del termini esmentat.

Barcelona, 25 d'abril de 2007

Oriol Figueras Mestres

Cap del Departament de Coordinació

i Anàlisi Estratègica

Annex

NN: Número Notificació.

Subjecte passiu

NIF

NN

KAKALIYA ZINAIDA

X2927183L

RIN 2006012262

KANDEH BOKARY

X1416709R

RIN 2006011961

KANGURO CITY SL

B61263083

RIN 2006010263

KEKIKA SL

B60450087

RIN 2006010594

KEMIHA MALKI DALILA

X2272836E

RIN 2006013559

KHERMOUCHE ABDELOUAHA

X3609678N

RIN 2006010713

KIENZLER MICHAEL

X0173945L

RIN 2006010764

KOHLER JURGEN

X1479128K

RIN 2006011508

KONG SCP

B61871380

RIN 2006010622

KONIC SL

B08340721

RIN 2006010584

KONRAD OBENAUF MATTHIAS

X4415497A

RIN 2006012266

KORAT SPAIN SL

B82266602

RIN 2006013312

KOZUBEK ROBERT

23844650K

RIN 2006011528

KRENN ESPINOSA MARINA

46338900H

RIN 2006010531

KRISPROLLS SA

A58406497

RIN 2006013707

KUNTER LAK SL

B60746856

RIN 2006010597

LA BAGUETINA CATALANA SL

B62288550

RIN 2006010635

LA BOHEME CATERING SL

B61627741

RIN 2006012931

LA CALETA

B62502653

RIN 2006012480

LA MASIA LA MASIA

28221299T

RIN 2006010831

LA PINEDA INVER Y PROYECTOS SA

A50736560

RIN 2006013705

LABERHORTA SL

B61958617

RIN 2006010624

LABIOS BUENDIA JOSEP M

40952873Q

RIN 2006013520

LACAL BERNAL FRANCISCO

40872150T

RIN 2006011875

LADERA LANZO JOSE ANTONIO

39314723H

RIN 2006013070

LAGAR BARRIOS CONCEPCION

37928113D

RIN 2006010960

LAGRESA TERRADA ROSA

40321514F

RIN 2006011816

LAHMADI MOHAMED

X1355476V

RIN 2006012948

LALBERT SL

B58573288

RIN 2006012465

L'AMETLLA NIT SL

B61480414

RIN 2006011428

LANCHAZO MARIN AMPARO

40884742B

RIN 2006014198

LANGA BUENO ANTONIO

17371641V

RIN 2006010784

LAPOGI SL

B59719914

RIN 2006013541

L'ARGILAGUET SL

B43441914

RIN 2006013194

LARIO BARBERAN ELENA ROSA

37327077D

RIN 2006013272

LARYE JEAN JACQUES

75165536H

RIN 2006011282

LAS BROCHAS DEL BORN SL

B62028352

RIN 2006010626

LASTRES GARCIA EMILIA

37881254R

RIN 2006010957

LAUNDRY95 SCP

G60921491

RIN 2006010733

LAYOS GARCIA GREGORIO

36465011Y

RIN 2006013822

LAZARO CABRERA JUAN ANTON

46317633A

RIN 2006011887

LEADING EDGE SL

B29897220

RIN 2006010587

LEAL GONZALEZ ESPERANZA

07417057V

RIN 2006010312

LEAL VILA RAIMUNDO

36365064V

RIN 2006013494

LEARNING CENTERS SPAIN SL

B61560793

RIN 2006010610

LEE AKLIN ROBERTO

X0128957L

RIN 2006010284

LEIVA CARRION JUAN CARLOS

26261728Y

RIN 2006010827

LEMA FREIRE MANUELA

33243418T

RIN 2006010067

LEÓN FONTANALS JAVIER

46345975D

RIN 2006010532

LEON GONZALEZ CARLOS

37226014P

RIN 2006010924

LEON ROMAN MANUEL

35056678D

RIN 2006012050

LEX CANULEIA SL

B61782405

RIN 2006010617

LIANGJU LIN

X2166210R

RIN 2006010693

LIAQAT ALI

X0220092M

RIN 2006010670

LIEBANA AMESCUA MARIA CARMEN

39707997S

RIN 2006011137

LIN ZHENG PING

X0347357B

RIN 2006010673

LIÑAN SERRA FRANCISCO

36452578Q

RIN 2006010878

LINDIS MARKET SL

B62497177

RIN 2006010639

LIONS LIE SL

B61030672

RIN 2006012473

LLANES BARRIO MARIA JOSE

10846899F

RIN 2006011556

LLAR D'AVIS L'EROLA SCCL

F61937520

RIN 2006010660

LLARAS MUZAS ROCIO

36979969V

RIN 2006010392

LLARBDN SCP

G62206479

RIN 2006011461

LLAVAT ALFARA M CARMEN

36213998S

RIN 2006010870

LLEBARIA ARIÑO PRUDENCIO

37401391X

RIN 2006013585

I LLEIDA COMERZIALITX DISTRIBUCIONS SL

B25464025

RIN 2006013306

LLEVAT MOLINS FRANCESC

37618436G

RIN 2006010424

LLIBRE FUGUERAS EDUARD

38803873K

RIN 2006010469

LLINAS MORELL ROSA

40685719F

RIN 2006012841

LLIRO FORN MONTSERRAT

77055310C

RIN 2006011288

LLOP GARCIA ALBERT RAUL

78069064A

RIN 2006012008

LLOPIS MARIA TERE

39844459H

RIN 2006011801

LLOPIS TILLER ROBERTO

37955854N

RIN 2006010226

LLOR TEXTIL SA

A17096082

RIN 2006012912

LLORACH NAVARRO BALTASAR

40914651C

RIN 2006011217

LLORENS ARUMIM CONCEPCIO

38632138G

RIN 2006010998

LLORENTE CAMENFORTE MARIA

77091920Z

RIN 2006013531

LLORENTE LOPEZ CONCEPCIO

36485768V

RIN 2006010881

LLORT EGEA ISABEL

39682786N

RIN 2006013087

LLORT VALLES JUAN

39861883P

RIN 2006011807

LLUCH LLADO M TERESA

36958611A

RIN 2006010910

LLUIS SOLE JOUNDU

40806323E

RIN 2006012140

LOCALS COMUNITAT PROPIETARIS ILLA DE L'OCI

H25493214

RIN 2006014031

LOMBARTE ALBESA PILAR

37033303Z

RIN 2006010398

LOMBARTE ALBESA PILAR

37033303Z

RIN 2006013941

LONGARES MARTINEZ CARLOS

37106057L

RIN 2006010402

LOPERA LOPEZ JORGE

52912369H

RIN 2006011272

LOPEZ ALCARAZ ANTONIO

21425605R

RIN 2006010325

LOPEZ BASSONS MANUEL

40438210R

RIN 2006011842

LOPEZ BERTRAN MIGUEL

38355928R

RIN 2006012074

LOPEZ BONET JUAN

39595239A

RIN 2006011089

LOPEZ CAÑADAS FRANCISCO

39039205V

RIN 2006013876

LOPEZ CASTELLANOS RAMON DIEGO

39600217J

RIN 2006011098

LOPEZ DE PACO ISABEL

38809803V

RIN 2006012824

LOPEZ DELGADO ANTONIO

24626619J

RIN 2006010328

LOPEZ FABRA SANTIAGO A

39868859S

RIN 2006014177

LOPEZ FLOR PEDRO

38556876K

RIN 2006011616

LOPEZ GALCERAN JUAN

37817175T

RIN 2006010724

LOPEZ GALLEGO SCP

G43557917

RIN 2006012220

LOPEZ GALLEGO SCP

G43557917

RIN 2006013232

LOPEZ GALOCHA RAQUEL

38149310S

RIN 2006010459

LOPEZ GOMEZ MANUEL

10076368E

RIN 2006010315

LOPEZ GONZALEZ JUAN

38709037Z

RIN 2006010008

LOPEZ HERNANDEZ BASILIO

38528084W

RIN 2006012816

LOPEZ IÑIGO MARIA ROSA

07954330X

RIN 2006010314

LOPEZ JAREÑO ROSARIO

40959947Y

RIN 2006011226

LOPEZ LENDINEZ JUAN

40869409L

RIN 2006013999

LOPEZ LOPEZ CARLOS

43395670Y

RIN 2006010233

LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS

23341353X

RIN 2006010819

LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL

36564413W

RIN 2006012054

LOPEZ MAILLO M TERESA

36571358R

RIN 2006010100

LOPEZ MENDIETA JUAN FRANCISCO

40903653Q

RIN 2006011211

LOPEZ MINGUELL CRESCENCIO

37865190Z

RIN 2006013850

LOPEZ MOLINA MANUEL

34736392K

RIN 2006012397

LOPEZ OCAÑA DIEGO

36474813X

RIN 2006010879

LOPEZ PEREZ CARMEN

77832448B

RIN 2006012721

LOPEZ PINAR ENCARNACIO

39898524X

RIN 2006011650

LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE

47787737Q

RIN 2006012185

LOPEZ TORRES MANUEL

39109377Q

RIN 2006013515

LOPEZ TORRRES JUAN

74433050J

RIN 2006012714

LOPEZ TUREGANO JOSE

37481704F

RIN 2006012520

LORE ALBERTO EU

X0365660Y

RIN 2006010123

LORENTE RUIZ ANGEL

37312159H

RIN 2006011753

LOSMOZOS SENDINO MARIANO

36202200Q

RIN 2006010868

LOZANO PINA EVA

37331541B

RIN 2006010411

LOZANO SANCHEZ JUAN

32015548P

RIN 2006010342

LUCAS GUIJOSA MARIA JOSE

35041647C

RIN 2006010859

LUENGO SEGARRA MIGUEL JOSE

17690003J

RIN 2006012580

LUIS BERTOLIN Y CIA SCP

G61626966

RIN 2006010023

LUIS MORA Y CIA SL

B08035941

RIN 2006010253

LUMA SL

B62100755

RIN 2006012477

LUPEMAR ESPECTACULOS SL

B61190674

RIN 2006010021

LUPTAK LOUIS

39724002N

RIN 2006013640

LUQUE CARDENAS JOSE

36357303F

RIN 2006013818

LUQUE MARTOS JUAN ANTONIO

38869596X

RIN 2006013860

LUQUE PASTOR DOLORES

36981693Q

RIN 2006010208

LUQUE TORRES M ANTONIA

35028485Z

RIN 2006010858

LUQUE TRIVIÑO RAUL

38082369G

RIN 2006014158

M REMEDIOS FIGU EROLA DURAN

46101459Y

RIN 2006011980

M REMEDIOS FIGU EROLA DURAN

46101459Y

RIN 2006013006

M SADURNI SL

B59466524

RIN 2006010590

M2 ARQUITECTOS SL

B60781804

RIN 2006011418

MACAYA RIGALT JOSE M

01506373B

RIN 2006012561

MACAYA RIGALT JOSE M

01506373B

RIN 2006011553

MADERGREEN SL

B62460225

RIN 2006014017

MAESO GOMEZ ANTONIO

40959332N

RIN 2006010177

MAESTRE FORTES ISIDRO MIGUEL

37749858G

RIN 2006013060

MAGRANE RIBAL JORDI

39847181A

RIN 2006011972

MAJEED ABDUL

X1738035V

RIN 2006010688

MAJO POCH PELAYO

37935060X

RIN 2006010961

MAJOR REFORMES SL

B61762092

RIN 2006010082

MAKER MULTIMEDIA

G61210191

RIN 2006013742

MALAGRIDA BARRIS ALFREDO

40248543S

RIN 2006013101

MALDONADO TORO PAULA ANDREA

X2690943N

RIN 2006012781

MALLEN DE LA CRUZ ANGEL

35025413R

RIN 2006010855

MALPARTIDA SANJUAN LUIS

37609088V

RIN 2006013588

MALVIS GARCIA LUIS

46322656N

RIN 2006011250

MAME 2000 SL

B50803980

RIN 2006013731

MAÑA DUART JAUME

78070404D

RIN 2006011318

MANCEBO CLOTET CARLOS ALFRED

46314141F

RIN 2006011666

MANCHO ORTIGA M TERESA

37586416T

RIN 2006012613

MANDIS SA

A08861957

RIN 2006012543

MAÑES PERTEGAZ MANUEL

36475025S

RIN 2006012598

MANIPULADOS METAL RUBIS SA

A58338716

RIN 2006013535

MANNISE PABLO

X4016338D

RIN 2006010718

MAÑOSA IGNASI JORDI

38776290S

RIN 2006011720

MANOVEL RODRIGUEZ LUIS ALBERTO

33886151K

RIN 2006013044

MANRESA SANCHEZ ENRIC

38454331X

RIN 2006013597

MANRIQUE VALLRIBERA RICARD

39033544Z

RIN 2006012977

MANTENIMIENTOS SERVICIOS SCCL

F60803319

RIN 2006012345

MANUEL PRATS MARIA TERESA

38054177X

RIN 2006010073

MANUEL SUBIRON GINESA CLEMENTE

37314088S

RIN 2006013444

MANUFACTURAS DE ACABADOS SA

A08372476

RIN 2006011335

MANUFACTURAS DEL ESTAMPADO SL

B08391427

RIN 2006012920

MANUFACTURAS DEL ESTAMPADO SL

08391427S

RIN 2006012798

MANUFACTURING AND DEVELOPMENT SA

A08911018

RIN 2006010570

Y MAQUINARIA DEPURACION SERVICIOS SA

A08640039

RIN 2006012458

MARCELLAN MAYAYO TRINIDAD

39596454E

RIN 2006013621

MARCHAL GARRIDO DOLORES

74964289K

RIN 2006012191

MARCHANTE RIUS MARGARITA

77781457B

RIN 2006011304

MARCHENA PRIETO JUAN

52178672K

RIN 2006013682

MARCO RIERA LLUIS

39671099D

RIN 2006013634

MARCO RIERA LLUIS

39671099D

RIN 2006011129

MARCO TORTA ANGEL

40067088F

RIN 2006013092

MARCOS GARCIA ANTONIO

39021583J

RIN 2006013869

MARGALEF MARGALEF DANIEL

39766198A

RIN 2006011641

MARI ALCAZAR SERGIO

38559375J

RIN 2006010105

MARIA LOPIS JOSE

40727347M

RIN 2006014181

MARIA PUYALS CANAL

43740136R

RIN 2006011885

MARIA TERESA GAYA FERRE

18931926M

RIN 2006013994

MARIAGES GUELL JOSEFA

37020113A

RIN 2006012516

MARIN ROMAN CONSUELO

2...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA