ORDRE ARP/127/2018, de 20 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Amb la publicació de l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, s'establien les bases que han regulat les condicions d'ús de la targeta i també les dades que inclou a partir de la campanya 2011-2012 i encara ara. L'objectiu que es pretén amb l'ús de la targeta no és altre que el control de la producció vitícola de totes aquelles persones que lliuren collita de raïm als cellers d'arreu del territori.

Aquesta Ordre, amb el pas dels anys, ha patit algunes modificacions per adaptar-se als diferents canvis normatius que des d'aleshores han afectat el sector i per incorporar millores en la traçabilitat de les produccions o senzillament millores tecnològiques que en faciliten l'ús.

L'última d'aquestes modificacions, publicada en l'Ordre ARP/145/2017, de 5 de juliol, va suposar agilitar els tràmits amb l'ús de la targeta virtual i la concreció de la figura de les persones lliuradores de collita, és a dir, d'aquelles persones que poden lliurar raïm als cellers.

Aquesta Ordre pretén millorar el control dels lliuraments de raïm als cellers i garantir-ne la traçabilitat, des de l'origen a la vinya fins a l'embotellament. Fins al moment, les pesades de raïm s'assignaven a un municipi concret o a una parcel·la vitícola concreta; d'ara endavant, caldrà relacionar cada entrada al celler amb la parcel·la origen del raïm.

A més, es pretén establir en el temps el tancament de verema de cada campanya vitícola tenint en compte les particularitats que hi ha entre les diferents denominacions d'origen amb presència a Catalunya.

En l'elaboració d'aquesta Ordre, s'han consultat les entitats representatives del sector vitícola de Catalunya mitjançant la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.

En ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'article 9 de l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012, que queda redactat de la manera següent:

“Article 9

Dades a recollir en cada pesada de raïm pel celler elaborador

La persona titular del celler haurà de recollir obligatòriament, per a cada lliurament de raïm, la informació següent:

Identificació del celler elaborador.

Codi del tiquet de bàscula.

NIF de la persona lliuradora de collita.

Quilograms de raïm lliurats.

Varietat (segons codificació del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA