ORDRE ARP/145/2018, de 8 d'agost, per la qual es deroga l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de les palmeres Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga.

Data d'entrada en vigor:01 de octubre de 2018
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El morrut de les palmeres ( Rhynchophorus ferrugineus ) és un insecte coleòpter de la família dels curculiònids que ataca diverses espècies de palmeres, especialment les palmeres del gènere Phoenix. A Catalunya, es va detectar el desembre de 2005.

L'any 2006, es va publicar l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de les palmeres, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga. Aquesta Ordre va ser modificada en dues ocasions per les ordres AAR/226/2009, de 6 de maig, i AAM/56/2011, de 12 d'abril.

A la Unió Europea, aquesta plaga va ser objecte de regulació a través de la Decisió 2007/365/CE, de 25 de maig, per la qual s'adopten mesures d'emergència per evitar la introducció i propagació en la Unió Europea de Rhynchophorus ferrugineus . Aquesta Decisió ha estat derogada mitjançant la Decisió (UE) 2018/490 de la Comissió, de 21 de març, a causa que la plaga està estesa per pràcticament tota la zona de perill de la Unió Europea i es considera que ja no és viable evitar que es continuï introduint i es propagui en la majoria del territori de la Unió Europea.

És per això que, a proposta de la directora general d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides pel Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals,

Ordeno:

Article únic

Es deroga l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de les palmeres Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790) i es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA