ORDRE ARP/89/2018, de 18 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ARP/123/2017, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/123/2017, de 13 de juny (DOGC núm. 7393 de 19.6.2017), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant DARP, va aprovar les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya.

Mitjançant la Resolució ARP/1469/2017, de 20 de juny, es van convocar els ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya.

Aquest ajut vol fomentar la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d'unes característiques diferencials i de qualitat, per la qual cosa han estat prioritats de l'Administració. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) dona suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), denominació d'origen vitivinícola protegida (DOP), indicació geogràfica protegida vitivinícola (IGP), i especialitat tradicional garantida (ETG).

També vol fomentar els distintius d'origen i qualitat dels productes agroalimentaris DOP vitivinícola, DOP, IGP i ETG que possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen o pels mètodes de producció i/o elaboració i estan regulats a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

Així, es vol fomentar també l'artesania alimentària, que ocupa un punt important d'inflexió entre el consum del producte sense transformar i la indústria de l'alimentació i les entitats associatives d'artesans i artesanes sense ànim de lucre.

Aquests ajuts no tenen cobertura dins el Programa de desenvolupament rural (PDR) 2014-2020, que no preveu ajuts a les associacions d'artesans alimentaris ni tampoc als productes no lligats a la producció inclosos en un distintiu d'origen i qualitat o encara no registrats definitivament a la UE. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol fomentar la promoció i certificació de tots els productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, per la qual cosa va considerar necessari establir línies d'ajut que incloguin aquestes actuacions.

Amb aquestes finalitats, es van aprovar els ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA