ORDRE INT/167/2019, de 5 d'agost, de creació de la condecoració que commemora el Tricentenari del cos de Mossos d'Esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Exposició de motius

L'any 2019 es compleixen els 300 anys de la fundació de les primeres Esquadres de Paisans Armats a Catalunya. La creació d'aquesta institució, per Reial ordre del 21 d´abril de 1719, i la seva posterior reglamentació, per Reial ordre del 8 de juny de 1719, va comportar la constitució d'un cos de seguretat civil, jerarquitzat i amb vocació de servei, allunyat de les clàssiques funcions militars dels exèrcits coneguts.

Aquest antecedent de l'actual Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra va néixer, doncs, en un moment en el qual el concepte de policia, tal com el coneixem actualment, encara no existia. No obstant això, d'aquelles primigènies Esquadres de Paisans Armats formades per civils a l'actual institució dels Mossos d'Esquadra s'ha mantingut el mateix fil conductor: un cos compost de ciutadania i al servei de la ciutadania.

Més recentment, després de l'arribada de la democràcia i el restabliment de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, per la Llei 19/1983, de 14 de juliol, d'acord amb el que establia l'article 13 de l'Estatut d'autonomia de 1979, va crear, a la disposició addicional, la Policia Autonòmica de la Generalitat, el nucli inicial de la qual era el cos de Mossos d'Esquadra.

Per tots aquests motius, la celebració dels 300 anys del cos s'ha d'entendre no solament com una oportunitat d'homenatge als seus i a les seves membres, sinó també com el desig de celebrar la identitat de valors i proximitat entre ciutadania i policia.

La commemoració dels tres segles d'història del cos de Mossos d'Esquadra vol ser un recordatori dels principals esdeveniments, ja que la seva existència, des de la creació de les primeres Esquadres a començaments del segle XVIII fins a avui mateix, ha estat sempre enllaçada de forma indissoluble amb la història de Catalunya.

Dins dels actes i les activitats que es realitzen per commemorar aquests 300 anys, es considera oportú crear una condecoració específica del Tricentenari amb l'objectiu de fer un reconeixement col·lectiu als membres del cos de Mossos d'Esquadra per la professionalitat demostrada, la voluntat de servei a la ciutadania de Catalunya i a les seves institucions i, especialment, pel sacrifici i l'esforç realitzat en la protecció de la seguretat ciutadana durant tot aquest temps.

En conseqüència,

Ordeno:

Article 1

Condecoració commemorativa del Tricentenari del cos de Mossos d'Esquadra

1.1 Es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA