ORDRE de 19 d'octubre de 1978, nomenant el senyor Ricard Lobo i Gil Director del Diari Oficial de la Generalitat.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Vista l'Ordre del dia d'avui sobre la direcció del Diari Oficial de la Generalitat;

Vista l'Ordre de 7 de desembre de 1977 que va designar les persones que havien de fer-se càrrec dels diferents serveis en què s'estructuraria la Secretaria General de la Presidència de la Generalitat,

He resolt:

Nomenar el senyor Ricard Lobo i Gil director del Diari Oficial de la Generalitat.

Barcelona, 19 d'octubre de 1978

Josep Tarradellas

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA