ORDRE TSF/181/2018, de 30 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre TSF/52/2018, de 9 de maig, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que l'empresa Atento Teleservicios España, SA, presta a les empreses Endesa i Gas Natural per donar aquest servei a la ciutadania.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vist que en data 12 de setembre de 2018 va tenir entrada un escrit presentat pel sindicat CGT de modificació dels termes de la convocatòria de la vaga presentada pel mateix sindicat a l'empresa Atento Teleservicios España, SA (amb registre d'entrada de 30 d'abril de 2018 a la Direcció General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), convocada des de les 0.00 hores de tots els dissabtes fins a les 23.59 dels diumenges, s'iniciarà el dia 12 de maig de 2018, amb caràcter indefinit, i que afecta tots els treballadors i treballadores de l'empresa en el centre de treball de Glòries de la ciutat de Barcelona;

Vist que l'ampliació de la vaga consisteix a afegir els dies 2 de novembre i 7, 24 i 31 de desembre de 2018, des de les 0.00 hores fins a les 23.59 hores; i a la vegada es fa constar, per a ambdues convocatòries, que en aquells serveis de 24 hores i organitzats mitjançant sistema de torns, la convocatòria de vaga començarà en l'últim torn anterior a les 0.00 hores, i afectarà igualment l'últim torn que s'iniciï aquests dies i acabarà quan aquest torn finalitzi;

Atès el que disposen l'article 28.2 de la Constitució; l'article 170.1.i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d'abril; 26/1981, de 17 de juliol; 33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d'abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i 122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol,

Ordeno:

Article 1

Modificar l'article 1 de l'Ordre TSF/52/2018, de 9 de maig, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que l'empresa Atento Teleservicios España, SA, presta a les empreses Endesa i Gas Natural per donar aquest servei a la ciutadania, en el sentit següent:

  1. Afegir els dies 2 de novembre i 7, 24 i 31 de desembre de 2018, des de les 0.00 hores fins a les 23.59 hores.

  2. Fer constar, per a ambdues convocatòries, que en aquells serveis de 24 hores i organitzats mitjançant sistema de torns, la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA