ORDRE TSF/198/2018, de 27 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 7758

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pels sindicats USTEC-STEs, ASPEPC·SPS i CGT (amb registre d'entrada de 14 de novembre de 2018), que està prevista per al dia 29 de novembre de 2018, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores, i que afecta tot el personal docent funcionari i interí destinat a centres i serveis educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament, el personal laboral destinat a centres i serveis educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament, el personal docent, funcionari i interí, el personal laboral destinat a centres educatius de titularitat i gestió del Departament de Justícia, el personal docent i laboral destinat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de titularitat municipal, i el personal docent (funcionari, interí i laboral) dels centres de titularitat municipal de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat IAC (amb registre d'entrada de 16 de novembre de 2018), que està prevista per al dia 29 de novembre de 2018, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores, i que afecta tot el personal docent i no docent que treballa en centres i serveis educatius de titularitat o gestió del Departament d'Ensenyament;

Vist que davant d'una convocatòria de vaga s'ha de valorar si afecta serveis essencials per a la comunitat, és a dir, si afecta drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, ja que en aquests supòsits l'article 28.2 de la Constitució assenyala que s'ha d'assegurar el manteniment d'aquests serveis, i també ho especifica el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, que atorga les competències a l'autoritat governativa per assegurar-ne el funcionament;

Vist que cal compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis essencials per tal de garantir els drets constitucionals, tal com disposen els articles 28 i 37 de la Constitució;

Vist que en els darrers anys s'han produït transformacions profundes en la societat, com la incorporació massiva de les dones al món del treball, la qual cosa ha comportat la necessitat de ponderar un nou equilibri entre el dret fonamental a la vaga per part del personal docent i el dret essencial al treball per part de tota la població en condicions d'igualtat, i preservar el dret a la seguretat dels menors;

Vist que, en aquest supòsit, la durada de la vaga és de només un dia, i que el dret...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA