ORDRE TSF/262/2017, de 18 de desembre, per la qual es garanteix el servei essencial de gestió logística, emmagatzematge i distribució de tot tipus de subministrament sanitari (Ordre de 18 de desembre de 2017, publicada al BOE núm. 308, de 20 de desembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga comunicada pel comitè d'empresa de Logaritme AIE (amb registre d'entrada de 13 de desembre de 2017 als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona), que està prevista des de les 0.00 hores del dia 26 de desembre de 2017 fins a les 23.59 hores del dia 31 de desembre de 2017, i que afecta tota de la plantilla de l'empresa a la província de Barcelona;

Vist que el servei de distribució de subministrament sanitari (sang i altres materials sanitaris) que presta l'empresa Logaritme AIE a diferents centres sanitaris no es pot veure greument afectat per l'exercici del legítim dret de vaga dels treballadors, ja que, de no efectuar-se el servei podria comportar problemes de funcionament dels hospitals, cosa que suposaria un risc per a la salut i la vida dels malalts, dret que és el primer d'entre els fonamentals de la persona i, per tant, prioritari respecte al dret de vaga, drets reconeguts als articles 15 i 43 de la Constitució;

Vist que l'autoritat governativa ha d'adoptar les mesures imprescindibles per tal d'assegurar el proveïment de sang i altres materials sanitaris als centres hospitalaris, mesures que han de ser capaces de compatibilitzar els interessos generals, tenint en compte la durada de la vaga i el personal afectat, amb els drets dels treballadors en vaga reconeguts a l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que l'empresa Logaritme AIE és el principal proveïdor de productes sanitaris a Catalunya i realitza, com a activitat principal, l'emmagatzematge, transport i distribució de producte sanitari i, com a tal, és una part fonamental i imprescindible dels serveis de salut que es proporcionen directament als ciutadans. El proveïment de producte és fonamental per l'activitat diària dels hospitals i centres d'atenció primària del sector públic i, una eventual manca d'abastiment provocaria la interrupció de serveis assistencials als malalts ingressats, la cancel·lació d'intervencions quirúrgiques programades o una atenció inadequada en àrees especialment crítiques (serveis d'urgències, àrea quirúrgica, unitats de vigilància intensiva, reanimació, unitats coronàries, unitats de grans cremats, prematurs, unitats de diàlisi, unitats d'asèptics i malats infecciosos, sales de parts, àrees de malats immunodeprimits -transplantats, hemtaologia i oncologia-, laboratori d'urgències, servei d'esterilització, cirurgia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA