ORDRE TSF/80/2018, de 12 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesa l'Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018 (DOGC núm. 7519, de 19.12.2017);

Vist que, amb posterioritat a la publicació als diaris corresponents de l'Ordre esmentada, els ajuntaments de Vila-sacra i Sant Pere de Ribes han formulat la seva proposta de festes locals per a l'any 2018 i que els ajuntaments d'Alfara de Carles, Batea, Sant Vicenç de Montalt i Móra d'Ebre han efectuat una modificació sobre la proposta formulada inicialment;

Fent ús de les atribucions que em són concedides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, pel que fa a les dates de les festes de caràcter local per a l'any 2018 dels municipis que es detallen a continuació:

A la comarca de l'Alt Empordà, on diu:

“Vila-sacra, proposta no formulada”,

ha de dir:

“Vila-sacra, 3 de maig i 29 de juny”.

A la comarca del Baix Ebre, on diu:

“Alfara de Carles, 14 de maig i 7 de desembre”,

ha de dir:

“Alfara de Carles, 21 de maig i 7 de desembre”.

A la comarca del Garraf, on diu:

“Sant Pere de Ribes, proposta no formulada”,

ha de dir:

“Sant Pere de Ribes, 25 de gener i 29 de juny

Roquetes, les, 12 de febrer i 25 de juny”.

A la comarca del Maresme, on diu:

“Sant Vicenç de Montalt, 5 de juny i 13 d'octubre”,

ha de dir:

“Sant Vicenç de Montalt, 22 de gener i 21 de maig”.

A la comarca de la Ribera d'Ebre, on diu:

“Móra d'Ebre, 17 de gener i 25 d'agost”,

ha de dir:

“Móra d'Ebre, 17 de gener...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA