ORDRE ARP/81/2003, de 21 de febrer, per la qual es crea el Premi al millor jove artesà alimentari innovador i es convoca el corresponent a l'any 2003.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/81/2003, de 21 de febrer, per la qual es crea el Premi al millor jove artesà alimentari innovador i es convoca el corresponent a l'any 2003.

El nostre país presenta una gran tradició artesana alimentària. Per aquest motiu ja fa anys que la Generalitat de Catalunya va reconèixer i fomentar els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.

Tanmateix, l'artesà ha d'evolucionar al mateix ritme que la societat. L'ofici s'ha de mantenir tradicional i a la vegada modernitzat, per adaptar-se al que demana el consumidor actual. Una eina molt important i significativa dintre d'aquest camp és l'aportació que fan els joves artesans alimentaris.

Valorada la conveniència de guardonar l'esforç dels joves artesans alimentaris en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny de productes artesans, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca crea el Premi al millor jove artesà innovador, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya.

Amb aquest Premi el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca vol estimular i guardonar l'esforç dels joves artesans alimentaris en la recuperació o la innovació de productes artesans amb uns resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat i la competitivitat d'aquest tipus de productes en el mercat actual.

En conseqüència, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Creació

Es crea el Premi al millor jove artesà alimentari innovador amb la finalitat de fomentar les actuacions següents:

Recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris.

Incorporació de noves tècniques en l'elaboració de productes artesans alimentaris.

Millora de la imatge dels productes artesans alimentaris.

Implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans elaborats.

Recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.

Article 2

Convocatòria

2.1 S'obre la convocatòria pública per a la concessió del Premi al millor jove artesà alimentari innovador i es convoca el corresponent a l'any 2003.

2.2 El Premi està dotat amb la quantitat de 4.000...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA