ORDRE ARP/425/2003, de 16 d'octubre, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d'encerclament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/425/2003, de 16 d'octubre, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d'encerclament.

A proposta de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors s'han aprovat uns plans de paralització temporal de la flota d'encerclament.

Durant el període de paralització temporal, cal dictar les normes adequades per a la preservació dels recursos.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

.1 Durant el període del 8 de novembre de 2003 (00.00 h) fins al 8 de gener de 2004 (24 h), ambdós inclosos, es prohibeix la pesca d'encerclament dins la zona següent: zona compresa entre la desembocadura de la Tordera demora de 135º (en situació 41º 39'0 N i 02º 46'8 E, carta nàutica núm. 876 de l'Institut Hidrogràfic de la Marina) i la frontera amb França.

.2 Durant el període del 15 de novembre de 2003 (00.00 h) fins al 14 de gener de 2004 (24 h), ambdós inclosos, es prohibeix la pesca d'encerclament dins la zona següent: zona compresa entre el límit de la desembocadura del riu Tordera demora de 135º (en situació 41º 39'0 N i 02º 46'8 E, carta nàutica núm. 876 de l'Institut Hidrogràfic de la Marina) i la línia que forma la demora de 160º traçada des del límit nord del terme municipal de Sitges (en situació 41º 15'8 N i 01º 56'6 E, carta nàutica núm. 488 de l'Institut Hidrogràfic de la Marina).

.3 Durant el període del 20 de desembre de 2003 (00.00 h) fins al 17 de febrer de 2004 (24 h), ambdós inclosos, es prohibeix la pesca d'encerclament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA