ORDRE ARP/345/2002, d'11 d'octubre, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d'encerclament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/345/2002, d'11 d'octubre, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d'encerclament.

A proposta de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors s'han aprovat uns plans de paralització temporal de la flota d'encerclament.

Durant el període de paralització temporal, cal dictar les normes adequades per a la preservació dels recursos.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

-1 Durant el període de l'1 de novembre de 2002 (00.00 h) fins al 31 de desembre de 2002 (24 h), ambdós inclosos, es prohibeix la pesca d'encerclament dins la zona següent: zona compresa entre la desembocadura del riu Tordera demora de 135º (en situació 41º 39,0' de latitud nord i 2º 46,8' de longitud est, carta nàutica núm. 876 de l'Institut Hidrogràfic de la Marina) i la frontera amb França.

-2 Durant el període del 15 de novembre de 2002 (00.00 h) fins al 14 de gener de 2003 (24 h), ambdós inclosos, es prohibeix la pesca d'encerclament dins la zona següent: zona compresa entre el límit de la desembocadura del riu Tordera demora de 135º (en situació 41º 39,0' de latitud nord i 2º 46,8' de longitud est, carta nàutica núm. 876 de l'Institut Hidrogràfic de la Marina) i la línia que forma la demora de 160º traçada des del límit nord del terme municipal de Sitges (en situació 41º 15,8' de latitud nord i 1º 56,6' de longitud est)

-3 Durant el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA