EDICTE de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d'un recurs contenciós administratiu (exp. 325/2012).

Emissor:Tribunals Superiors de Justícia
Rang de Llei:Edicte
Secció:Administració de Justícia
 
EXTRACTO GRATUITO

Recurs ordinari núm. 325/2012 Secció:

Part actora: ELVIRA BERGADA FORNELLS, MERCE BLANCH LAQUIDAIN, MARGARITA CHAPATTE LOPEZ, MARI CRUZ FILLO POUS, GONZALO GOMEZ MIRALLES, MIQUEL ANGEL GONZALEZ CARRASCO, ANA MARIA JIMENEZ GASCH, CLOTILDE LARA FUENTES, ARANTZAZU LARRAZABAL ARTIGAS, MARIA LLUISA MARTINEZ PROFITOS, LEONOR MASIP FLIX, MARIA TERESA MILLAN IBAÑEZ, ESTHER MOLEON GIBERT, PILAR NADAL GIL, DIGNA NAVARRO BELTRAN, EUGENIA PLA SURROCA, XAVIER PONS ALCALA, JUAN ANTONIO RAMIREZ GARCIA, MIREIA ROCOSA EXPÒSITO, IMMA ROSELLO MAYALS, LUZ RUIZ DE GAUNA RUIZ, MARINA VAL MARTINEZ, MONTSERRAT VARELA NOVOA i DOLORS VERGES AGUSTI

Representant de la part actora: JESÚS SANZ LÓPEZ

Part demandada: DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS (GENERALITAT)

Representant de la part demandada:

El Sr. Baltasar Martinez Collado, secretari judicial de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,

Fa saber que ELVIRA BERGADA FORNELLS, MERCE BLANCH LAQUIDAIN, MARGARITA CHAPATTE LOPEZ, MARI CRUZ FILLO POUS, GONZALO GOMEZ MIRALLES, MIQUEL ANGEL GONZALEZ CARRASCO, ANA MARIA JIMENEZ GASCH, CLOTILDE LARA FUENTES, ARANTZAZU LARRAZABAL ARTIGAS, MARIA LLUISA MARTINEZ PROFITOS, LEONOR MASIP FLIX, MARIA TERESA MILLAN IBAÑEZ, ESTHER MOLEON GIBERT, PILAR NADAL GIL, DIGNA NAVARRO BELTRAN, EUGENIA PLA SURROCA, XAVIER PONS ALCALA, JUAN ANTONIO RAMIREZ GARCIA, MIREIA ROCOSA EXPÒSITO, IMMA ROSELLO MAYALS, LUZ RUIZ DE GAUNA RUIZ, MARINA VAL MARTINEZ, MONTSERRAT VARELA NOVOA i DOLORS VERGES AGUSTI ha interposat un recurs contenciós...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS