DECRET 92/2003, d'1 d'abril, de creació de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

92/2003, d'1 d'abril, de creació de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

A Catalunya l'associacionisme i el voluntariat prové d'una llarga tradició que s'ha desenvolupat donant lloc a un model propi i arrelat, i que pren força a partir de la participació cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social.

El nostre país s'ha caracteritzat per un teixit associatiu format per persones que han pres una opció envers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al servei del bé comú per mitjà dels diversos àmbits d'intervenció: social, cultural, ambiental, de cooperació internacional i drets humans, de participació ciutadana, civisme i d'altres.

L'acció voluntària, lliurei compromesa, en les organitzacions sense afany de lucre, de moltes persones per a la millora constant de les condicions de vida i per a la defensa i el creixement de la societat i la cultura catalana, ha constituït un element essencial en la configuració de Catalunya com a país amb una identitat pròpia.

La celebració del 2n Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat, els dies 15 i 16 de novembre de l'any 2002, ha esdevingut el punt més àlgid d'un procés de treball desenvolupat des de l'Institut Català del Voluntariat conjuntament amb el teixit associatiu i de voluntariat i amb l'objectiu de promoure i de facilitar el seu creixement i desenvolupament. En aquest Congrés es va aprovar el Manifest i les conclusions de les ponènciesque estableixen les línies bàsiques d'un Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

En el Manifest del 2n Congrés, les persones representants de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, van subratllar les aportacions més significatives de les organitzacions que conformen el Tercer Sector a la societat. Un sector que fa cultura de la ciutadania responsable, que fa comunitat i promou la participació social, que crea ocupació i participa de la economia social, que està vinculat alprogrés econòmic sostenible i al progrés del benestar amb valors socials i ètics, que es relaciona amb els poders públics des de la independència, la voluntat de cooperació i el principi de la subsidiarietat; aquest Tercer Sector s'identifica amb elpaís i reconeix Catalunya com un dels àmbits clau de decisió col·lectiva, està obert al món, és solidari, està compromès amb els Drets Humans i amb la sostenibilitat ambiental.

Actualment, el voluntariat i el món associatiu es troben davant un seguit de reptes que són fonamentals amb vista a afrontar positivament el seu futur i que ha de saber afrontar si no vol veure minvada la seva capacitat d'incidència social i el procés de creixement i consolidació experimentat amb força en els darrers anys. Reptes com la societat de la informació i les noves tecnologies de la comunicació, la mundialització, l'enfortiment de la democràcia i la cohesió social, les noves necessitats socials emergents, els nous marcs de relació entre el sector social, públic i privat, la sostenibilitat i la degradació ambiental, l'equitat i la justícia social, el foment del bé comú, la nova cultura organitzativa, el paper dels valors a la comunitat, el foment de la convivència, la immigració i la interculturalitat,les noves formes de voluntariat, etc.

En aquest sentit, cal donar un nou impuls per a la revitalització associativa i de voluntariat afrontant aquests reptes i materialitzar-los en oportunitats per a la societat i per a cadascun dels seus àmbits d'actuació.

La diversitat d'aspectes que conformen el Tercer Sector a la societat aflora els diferents àmbits referents a la vida quotidiana: al món del treball, a la cultura, a l'economia social, al lleure, a la família, a la joventut, a la gent gran, a la comunitat, a l'ensenyament, a l'exclusió social, a la cooperació i el desenvolupament, a l'aprenentatge, a la salut, al medi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA