ORDRE TES/45/2011, de 23 de març, sobre reducció dels preus aplicables a determinats serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TES/45/2011, de 23 de març, sobre reducció dels preus aplicables a determinats serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers.

Mitjançant el Reial decret 1598/2010, de 26 de novembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració general de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general, es va aprovar l'Acord de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de 17 de novembre de 2010, pel qual es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions de l'Administració general de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general.

Entre les funcions assumides per la Generalitat de Catalunya com a conseqüència de l'Acord esmentat es troba la determinació de les tarifes i els preus aplicables al servei.

El Pla d'intensificació de l'estalvi i l'eficiència energètica, aprovat pel Consell de Ministres mitjançant l'Acord de 4 de març de 2011, recull diverses mesures en els sectors del transport, la il·luminació i l'edificació, entre elles la reducció dels preus dels bitllets de ferrocarril, en rodalies i mitja distància, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA