DECRET 44/2007, de 20 de febrer, de canvi de representants en el Consell d'Administració del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

44/2007, de 20 de febrer, de canvi de representants en el Consell d'AdministraciÛ del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions.

AtËs que l'article 2 de la Llei 7/2000, de 19 de juny, va autoritzar el Govern a modificar, mitjanÁant decret, la composiciÛ dels Úrgans rectors i el rËgim de reunions del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, establert per la Llei 23/1984, de 28 de novembre, que regula el laboratori esmentat;

Vist el Decret 50/2001, de 6 de febrer, de modificaciÛ de la composiciÛ dels Úrgans rectors i del rËgim de reunions del Centre d'InnovaciÛ i Desenvolupament Empresarial i del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions;

A proposta del conseller d'InnovaciÛ, Universitats i Empresa, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El senyor Francesc Xavier Testar Ymbert i la senyora Blanca L·zaro Vicente cessen com a membres del Consell d'AdministraciÛ del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, en representaciÛ de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Es nomenen els senyors Francesc Xavier Hern·ndez Cardona i Isidre Masalles Roman membres del Consell d'AdministraciÛ del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, en representaciÛ de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA