EDICTE de 2 de juny de 2003 de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Servei Català de Trànsit
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de 2 de juny de 2003 de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

De conformitat amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), mitjançant aquest Edicte es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex, com a titulars dels vehicles que s'hi esmenten, el requeriment d'identificació de conductor que preveu l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que s'ha intentat notificar-ho personalment a les persones interessades sense que això hagi estat possible, la notificació es porta a terme mitjançant aquest Edicte per a coneixement seu, a les quals servirà de notificació individual, amb l'advertiment que disposen d'un període de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per facilitar per escrit les dades relatives al conductor responsable de la infracció (nom, cognoms, número de DNI, data de naixement i domicili) al servei territorial de trànsit instructor, les adreces de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Finalitzat el termini esmentat sense que s'hagin comunicat les dades requerides, el titular del vehicle serà sancionat pecuniàriament com a autor d'una falta greu, de conformitat amb l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, esmentat.

Barcelona, 2 de juny de 2003

Joan Delort i Menal

Director

Annex

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Via Laietana, 60, 08003 Barcelona.

Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.

Lleida: República de Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Tarragona: Rambla Nova, 58-60, 3a planta, 43003 Tarragona.

Horari: de 9 a 14 hores; de 15 a 17.30 hores. Horari d'estiu: de 8.30 a 14 hores.

E=núm. d'expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); V=núm. d'identificació del vehicle; D=data de la denúncia; H=hora de la denúncia; L=lloc de la infracció.

Infractor

E

V

D

H

L

CONSTRUCCIONES POCNA SA

08/0368205-9

B 7191KU

21/03/2003

00:00

N-340, PK 243,1

AUTOTALLER J J SA

08/0452717-0

2119CCH

19/02/2003

18:15

C-32, PK 34,2

FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

08/0559517-4

B 3380WU

11/03/2003

19:15

N-340, PK 242,0

FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

08/0560899-1

1050CBK

24/01/2003

13:05

A-7, PK 141,0

CATALUNYA AMBIENT SL

08/0561193-7

B 7957VN

23/02/2003

11:36

C-17, PK 3,0

TAXIS DE BARCELONA SA

08/0561292-9

B 7478OY

12/03/2003

15:32

C-58, PK 14,0

J M JORMONT SL

08/0562052-9

T 6144AS

28/01/2003

07:21

C-16, PK 11,0

SERVEIS I DESCOMPTES SCP

08/0562093-8

B 9189MN

06/02/2003

12:36

C-58, PK 14,1

M I G UNO SL

08/0562095-1

B 2107WF

06/02/2003

12:41

C-58, PK 14,1

PUNTEX SCCL

08/0562098-1

7124BFM

06/02/2003

12:43

C-58, PK 14,1

COM RELIEVE SA

08/0562411-0

B 8023TJ

29/01/2003

00:05

C-58, PK 11,0

ASSVAL ESPECIALITATS SL

08/0562503-3

6556BGP

02/02/2003

12:43

C-58, PK 12,5

R S B SOFT SL

08/0562581-1

5135BNH

17/02/2003

10:18

C-17, PK 3,0

FOTOMANEL SL

08/0562722-4

B 2891OM

16/02/2003

08:06

C-58, PK 14,5

R DISO AUTOMOBIL SL

08/0562811-3

B 9152WG

11/02/2003

12:08

C-58, PK 13,9

ULPRES SL

08/0562814-9

B 3623TN

11/02/2003

12:09

C-58, PK 13,9

NOU TRES DISSENY I COORDINACIO SL

08/0562825-3

3042CDT

11/02/2003

12:16

C-58, PK 13,9

AUTOMATISMES SYSTEMATIC SL

08/0562883-6

3531BXN

18/03/2003

16:23

C-59, PK 2,2

FERRETERIA MARANGES SA

08/0562887-4

8747BSY

18/03/2003

16:33

C-59, PK 2,2

EMPRESA SAGALES SA

08/0563179-0

7490BKG

10/02/2003

10:06

C-17, PK 3,0

VISEGURITY EXPRESS SL

08/0563430-9

4411BPW

16/02/2003

20:40

C-58, PK 14,5

CACHE NEZ SL

08/0563501-4

B 1987UD

11/02/2003

12:17

C-58, PK 13,9

M B A DE CATLUNYA SA

08/0563504-0

B 1503TX

11/02/2003

12:17

C-58, PK 13,9

TECNICAS APLICADAS VALMAR SCP

08/0563513-0

7560BPZ

11/02/2003

12:17

C-58, PK 13,9

NOVINSA SA

08/0564013-9

B 2036LZ

20/03/2003

20:19

C-16, PK 12,0

GRAFICAS ALLE SL

08/0571253-9

7370CCJ

20/03/2003

15:33

C-17, PK 3,0

AUTOCARES CAPRICORNIO SA

08/0571758-9

B 4834WT

16/02/2003

19:40

C-58, PK 14,5

RELACIONES DE COMERCIO EXTERIOR SL

08/0571789-5

9512CBD

20/03/2003

19:58

C-16, PK 12,0

FORWEI SL

08/0573085-2

9267BSY

02/03/2003

10:39

N-II, PK 643,0

NOVA DAKAR SL

08/0573672-4

9861BXM

27/03/2003

08:30

N-II, PK 672,0

DISVAL DISTRIBUCIONES TEXTILES SL

08/0574094-4

1109BTT

23/12/2002

16:53

A-7, PK 114,5

RUTA CLARA SL

08/0574618-8

B 1121WB

10/01/2003

14:13

N-II, PK 612,0

EXCLUSIVAS JAUFA SA

08/0574702-3

NA4281AX

03/12/2002

10:47

N-II, PK 599,0

LADUR EXPRESS SL

08/0574714-0

0237BYK

03/12/2002

10:48

N-II, PK 599,0

DORNIER SA

08/0574727-2

B 3141UK

10/01/2003

13:38

C-32, PK 38,1

ING CAR LEASE ESPAÑA SA

08/0574760-6

0495CBB

03/12/2002

10:35

N-II, PK 599,0

FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

08/0574770-9

1430BYB

03/12/2002

10:36

N-II, PK 599,0

BARCIFIL SL

08/0589726-9

8936BVH

03/12/2002

10:36

N-II, PK 599,0

VALLARAN SL

08/0589788-5

S4044BBH

20/03/2003

03:15

C-32, PK 53,0

MALINA SA

08/0596269-0

5450BLJ

18/03/2003

12:12

E-09, PK 7,5

KIVICOM DEPORTE Y AVENTURA S

08/0596434-6

0820BGM

21/03/2003

16:29

C-17, PK 22,1

MADERAS Y ENCOFRADOS J F HSL

08/0601071-1

B 0720WK

16/03/2003

10:39

A-7, PK 103,0

ADLER FRESNEDA SL

08/0602114-9

9207BJF

17/01/2003

09:48

A-7, PK 100,0

CENTRO DE INFORMATICA CIUTAT DE L HOSPITALET SL

08/0602116-7

3160BGD

17/01/2003

10:21

A-7, PK 121,5

OLOTINA D HOSTELERIA I RESTAURACIO SL

08/0604762-8

B 4163VX

13/03/2003

08:31

N-340, PK 215,8

PROMOCIONES GESTIONES INMOBILIARIAS RATISBONA SL CIA

08/0606091-6

5879CCG

26/03/2003

10:35

C-32, PK 189,0

DISEÑO CODIGO BARRAS SA

08/0606092-8

B 0580WT

26/03/2003

12:51

C-32, PK 17,5

CONSTRUCCIONES JAUME PLANS SL

08/0606954-5

B 2044SY

12/02/2003

16:24

C-17, PK 22,1

BEPEX CORA SL

08/0606961-2

6251BVL

17/03/2003

20:38

C-35, PK 45,6

AUTOMATICA ELECTRONICA Y CONTROL SL

08/0607008-7

0317BLX

13/02/2003

12:53

C-17, PK 27,2

COMPAK COFEE GRINDERS SA

08/0607078-6

B 8779WZ

09/02/2003

20:13

C-17, PK 22,5

ING CAR LEASE ESPAÑA SA

08/0607706-7

7505BWZ

29/01/2003

09:09

A-7, PK 117,0

FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

08/0607911-3

0445BPV

12/03/2003

16:26

C-17, PK 22,1

STUDIOS WOLLFRAN SL

08/0610675-0

6674BJS

11/02/2003

11:09

A-7, PK 112,0

FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

08/0624734-4

2260BLD

20/03/2003

12:16

C-32, PK 15,5

CYCOBOX SL

08/0625199-5

2585BBT

21/03/2003

14:14

C-33, PK 85,0

ALPE PINTORS SCP

08/0678574-3

7568BCX

29/03/2003

16:45

PONT DEVILOMARA

LUNATUB SOLAR SLL

08/0784845-1

B 3818XF

12/02/2003

16:18

C-17, PK 22,1

SEMARK ASESORIA DE MARKETING SL

08/0785316-8

1871BCG

20/12/2002

17:22

N-II, PK 653,5

MANTELA,SL

08/0790095-1

6009BLC

06/11/2002

11:42

N-II, PK 612,0

INSTITUT CATALA DE SERVEISMEDICS SA

08/0790421-3

B 9219XD

21/02/2003

11:14

A-7, PK 125,0

ALUZAL SL

08/0790623-2

2771CDP

07/02/2003

11:51

C-17, PK 22,1

ENYESADOS REVOCO DOS MIL SL

08/0790978-0

4879BGB

05/02/2003

13:07

A-7, PK 131,0

TRICAYA SL

08/0791241-6

B 8318MK

23/01/2003

12:00

A-7, PK 119,0

CONS TRUMAT PROMOTORA DOSMIL UNO SA

08/0791272-6

B 2473WJ

21/01/2003

12:10

A-7, PK 105,0

SALAMASTAS PATRIMONIAL SL

08/0791274-0

0420BTH

21/01/2003

12:19

A-7, PK 125,0

FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

08/0791870-2

3609BYW

23/03/2003

17:20

N-340, PK 216,2

FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

08/0793172-1

B 3380WU

11/03/2003

19:15

N-340, PK 242,0

ASSVAL ESPECIALITATS SL

08/0802274-1

8512BGN

24/01/2003

10:49

C-55, PK 20,4

ING CAR LEASE ESPAÑA SA

08/0812017-3

6348BSW

18/02/2003

15:48

N-II, PK 539,4

ESPAIS BINOMI SL

08/0816871-0

B 9527UK

09/03/2003

08:30

N-II, PK 539,5

CONTRUCCIONES OROPESA SL

08/0817974-3

T 2315AS

13/01/2003

17:11

N-II, PK 532,0

CONSINTER CONSULTORES ASOCIADOS SL

08/0821042-9

6659BDR

14/02/2003

16:48

C-16, PK 60,5

BCN NOVENTA Y DOS RENT SERVICE SL

08/0821047-2

B 5348SK

14/02/2003

16:52

C-16, PK 60,5

ING CAR LEASE ESPAÑA SA

08/0821419-2

8030CDJ

26/01/2003

17:00

C-16, PK 66,1

COMERCIAL CEPYS SL

08/0822256-5

6833BRC

09/01/2003

10:10

N-II, PK 574,0

NOVA ITACA TECNOLOGIES SA

08/0822374-6

4682BHG

12/03/2003

09:32

C-25, PK 123,6

TECNICA INVESTIGACION CONTROL

08/0822464-7

5085BZF

24/01/2003

10:19

N-II, PK 565,0

VILES CASANOVAS SL

08/0822522-4

8398BNW

06/02/2003

16:32

N-II, PK 564,0

AMBULANCIES M A SL

08/0822576-0

B 4234ST

06/02/2003

08:39

C-15, PK 36,1

ING CAR LEASE ESPAÑA SA

08/0822613-7

4155BZV

09/02/2003

16:28

C-16, PK 79,9

INTREGRACION SISTEM COMUNIC E INFORM SL

08/0822614-9

4797BVB

09/02/2003

16:28

C-16, PK 79,9

BALLESTAS Y FRENOS EGARA SL

08/0822615-0

B 8987VP

09/02/2003

16:39

C-16, PK 79,9

MONTUGRIF SL

08/0822929-6

B 7571VC

17/02/2003

12:19

N-II, PK 565,0

FILATS SANROS SL

08/0822934-5

B 6938VH

17/02/2003

12:22

N-II, PK 565,0

VENDING PONS SL

08/0823000-3

B 2221VV

17/02/2003

12:17

N-II, PK 565,0

ING CAR LEASE ESPAÑA SA

08/0823056-2

6658CBH

17/02/2003

11:44

N-II, PK 565,0

ARMAZONES METALICOS SA

08/0823075-1

B 5010UL

17/02/2003

11:58

N-II, PK 565,0

SERVEI DE CONTENEDORS SL

08/0823107-4

L 2987 Z

17/03/2003

15:13

N-II, PK 562,3

LLOBREGAT VUIT CENTS DEU SL

08/0823126-8

B 1216TY

17/02/2003

12:31

N-II, PK 565,0

ADVERTIMENT SL

08/0823194-5

B 7944TK

17/02/2003

12:29

N-II, PK 565,0

CABLESERVEI SA

08/0823328-9

6749BSJ

02/03/2003

12:27

N-II, PK 542,7

CONS TRUMAT PROMOTORA DOSMIL UNO SA

08/0823448-8

B 2473WJ

07/03/2003

16:50

N-II, PK 564,0

DISTRIBUIDORA ABAND SA

08/0823968-0

9041BDX

16/03/2003

17:36

C-17, PK 59,0

MUEBLES CHORDA HERMANOS SCP

08/0824000-8

V 7946GL

09/03/2003

16:00

C-16, PK 66,4

PLACOSTAR SL

08/0825218-1

B 2450UD

25/02/2003

12:17

C-17, PK 60,0

AUTOTALLER J J SA

08/0829148-4

2119CCH

22/01/2003

10:45

C-32, PK 34,2

GISOTON CATALUNYA SL

08/0881706-6

B 0112JD

27/03/2003

07:30

PALLEJA

EXC Y TTE PEQUEÑA MAQUI MEDINA SL

08/0882042-6

7836BXJ

20/03/2003

00:45

PALLEJA

SISTEMAS Y DIVISIONES DEL ALUMINIO SL

08/0951816-2

9293BXM

11/01/2003

09:16

C-16, PK 60,6

DUBOSA DEL VALLES SL

08/0952140-6

B 9308VT

28/02/2003

09:32

C-16, PK...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA