EDICTE de 25 d'agost de 2009, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Servei Català de Trànsit
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de 25 d'agost de 2009, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

De conformitat amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), mitjançant aquest Edicte es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex, com a titulars dels vehicles que s'hi esmenten, el requeriment d'identificació de conductor que preveu l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que s'ha intentat notificar-ho personalment a les persones interessades sense que això hagi estat possible, la notificació es porta a terme mitjançant aquest Edicte per a coneixement seu, a les quals servirà de notificació individual, amb l'advertiment que disposen d'un període de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per facilitar per escrit les dades relatives al conductor responsable de la infracció (nom, cognoms, número de DNI, data de naixement i domicili) al servei territorial de trànsit instructor, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Finalitzat el termini esmentat sense que s'hagin comunicat les dades requerides, el titular del vehicle serà sancionat pecuniàriament com a autor d'una falta molt greu, de conformitat amb l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, esmentat.

Barcelona, 25 d'agost de 2009

Josep Pérez Moya

Director

Annex 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Via Laietana, 60, 08003 Barcelona.

Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.

Lleida: República de Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 14 hores. Horari d'estiu: de 8.30 a 14 hores.

Annex 2

E=núm. d'expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); V=núm. d'identificació del vehicle; D=data de la denúncia; H=hora de la denúncia; L=lloc de la infracció.

Titular

E

V

D

H

L

10 N HIDO SL

08/7031340-3

9979FFM

28/07/2009

17:54

B-23, PK 9,2

23 DOS TRES SL

08/8529481-3

5325CTF

21/07/2009

10:13

C-17, PK 32,4

3 SOULS SL

43/9172511-7

3686DZC

16/07/2009

19:04

AP-7, PK 337,0

A SERVIHABITAT REFORMES CONSTRUCI HABITATGES SL

08/7023784-8

L 0217AJ

21/05/2009

09:46

B-23, PK 10,1

ABAKAH R.

08/7031086-5

5359GJH

26/07/2009

12:00

B-23, PK 9,2

ABCONEIN SA

08/7029303-9

9395BJZ

23/07/2009

09:21

A-2, PK 570,3

ABCONEIN SA

08/7030630-5

9395BJZ

23/07/2009

20:37

A-2, PK 602,7

ABRASIVOS DE ESPAÑA SA

08/7026773-7

5731FYZ

22/05/2009

16:01

C-33, PK 82,3

ACCES MAN SL

08/7031616-0

0863CYS

21/07/2009

10:39

B-20, PK 21,5

ACCESORIS DE MODA SA

25/9253058-2

3072FXV

26/07/2009

22:39

N-230, PK 27,5

ACEBEDO B.

08/7018062-2

B 2518ST

07/07/2009

20:42

A-2, PK 608,2

ACTE QUATRE SA

08/9982215-8

3491FCP

06/05/2009

09:02

C-16, PK 74,2

ACV ESPAÑA SA

08/7027374-0

8070CRM

03/07/2009

16:19

B-23, PK 4,7

ACV ESPAÑA SA

08/7029443-3

3725FBF

24/07/2009

14:55

A-2, PK 570,3

ADAMOV S.

43/9171750-9

B 3135ND

18/07/2009

15:44

C-12, PK 21,4

ADDEB CATALUNYA TRADERS SL

08/7025359-0

8872FNV

20/07/2009

07:08

C-58, PK 15,7

ADELL BOLDE SEGURIDAD I SL

08/7032120-5

7171FSZ

29/07/2009

12:05

C-58, PK 30,9

ADMETO 22 SL

08/7034663-7

0933FTN

31/07/2009

16:04

A-2, PK 608,2

AGENCIA CROA SPORTS Y BUSINES SL

08/7022799-6

7419CMB

14/07/2009

16:46

A-2, PK 570,3

AGHIORGHIESEI O.

43/9179330-7

7897BTC

31/07/2009

21:07

AP-7, PK 337,0

AGN SERVICIOS INTEGRALES SL

08/8529295-2

B 5403VM

20/07/2009

15:00

B-23, PK 7,0

AGOURRAM A.

08/7026261-4

6296BNC

21/07/2009

11:02

B-23, PK 10,1

AGRICOLA CIMENTACION SL

17/9233704-1

8955DYR

18/07/2009

12:25

C-65, PK 6,6

AGRO ROIG SCP

43/9165127-6

4542GJG

01/07/2009

15:30

N-340, PK 104,7

AGROPECUARIA ALT CAMP SA

08/7031355-5

2020DMM

28/07/2009

20:34

B-23, PK 9,2

AGRUPACIO DE DEFENSA VEGETALDE L'ALT MARESME

08/7027592-4

7237CYD

22/07/2009

17:54

C-32, PK 48,0

AGUA PROPIA SL

43/9171625-6

3463DHT

17/07/2009

13:43

N-240, PK 39,6

AGUADO S.

43/9166787-3

0170DWT

02/07/2009

00:07

TP-2031, PK 4,8

AGUAPARIS GESTION SL

43/9163691-8

5751FSV

02/07/2009

09:16

AP-7, PK 337,0

AHMEDOV E.

08/7029457-8

2011GDJ

25/07/2009

08:44

A-2, PK 570,3

AHMEDOV E.

43/9174412-6

1131BCH

21/07/2009

01:01

AP-7, PK 337,0

AISLAMIENTOS CADES SLL

43/9180050-6

4334DFC

01/08/2009

22:46

AP-7, PK 337,0

AISLAMIENTOS Y PROYECTADOSLEVANTE SL

43/9179671-5

8619FLD

29/07/2009

07:16

AP-7, PK 337,0

AIT S.

43/9172825-8

V 4967FW

03/07/2009

21:12

N-340, PK 84,3

AITANA NOVA SL

08/7032440-1

2705FGV

27/07/2009

14:51

C-33, PK 82,3

AKMAL M.

08/7030854-5

9991CPS

25/07/2009

17:39

B-23, PK 9,2

ALAMAN Y ASOCIADOS ABOGADOSY ASESORES SL

43/9179831-5

8951FHF

02/08/2009

18:43

AP-7, PK 337,0

ALAVA R.

43/9173621-8

8811FGH

19/07/2009

22:06

AP-7, PK 337,0

ALBAREDA J.

17/9231077-0

GI3182BL

06/06/2009

21:07

C-31, PK 376,5

ALBERT ESPEL AUDIOVISUALSPRODUCCIONS SL

08/7026870-5

2079GMB

10/07/2009

18:55

C-1413A, PK 2,4

ALBERTO S MOTORSL

08/7032814-3

8520CVX

28/07/2009

13:47

C-33, PK 82,3

ALBIS CONSULTORES SL

08/8530580-8

8804CHZ

22/07/2009

12:54

B-23, PK 7,0

ALCAYALA S.

43/9178908-9

5707FXG

02/08/2009

11:08

N-340, PK 68,3

ALDALMA SL

43/9168364-9

5250DRC

08/07/2009

22:29

AP-7, PK 337,0

ALEXANDRU D.

08/9965451-1

5264FXB

09/04/2009

01:34

B-23, PK 3,3

ALFONSO A.

25/9247850-3

5744DBT

21/06/2009

18:49

N-230, PK 130,1

ALKHEMIE STUDIO SL

08/7011108-3

5458BBM

28/06/2009

08:20

C-32, PK 85,0

ALMENFER SL

43/9172474-1

6098CMN

17/07/2009

09:07

AP-7, PK 337,0

ALOISIO A.

08/7024977-7

B 8943OX

19/07/2009

19:56

B-20, PK 21,5

ALSAUTO I BERMAR SL

43/9175472-1

5631DXB

05/07/2009

17:24

AP-7, PK 337,0

ALTA VELOCIDAD TRADING COMPANY SL

08/7033346-8

8150BCC

01/08/2009

10:39

C-59, PK 11,0

ALTADILL CLEMENTE VICENTEPROMOCIONES SL

08/7033826-9

5451FLH

24/07/2009

19:46

B-23, PK 4,7

ALVADISEL SL

43/9158787-7

6596GDS

17/06/2009

16:45

T-11, PK 2,3

ALVADISEL SL

43/9161954-8

6596GDS

15/06/2009

10:40

N-420, PK 862,9

ALLOSA REFROMAS SL

08/7027143-3

0401FFZ

24/07/2009

23:40

C-32, PK 53,7

AM CONDUCCIONES SUBTERRANEAS SL

43/9172145-0

3132GKR

18/07/2009

20:05

N-340, PK 176,2

AMANAT GHAFFAR SL

17/9233310-4

2387DBS

14/07/2009

10:14

C-65, PK 6,6

AMAYA S.

08/7025425-3

B 8786UN

19/07/2009

17:19

C-33, PK 82,3

AMBIT PROPI INTERIORISME SL

08/7032356-6

4011CNF

24/07/2009

17:01

A-2, PK 608,2

AMP CONSULTINGMARKETING AND EVENTS SL

43/9174198-4

9635GNC

20/07/2009

15:56

AP-7, PK 337,0

ANDERSON C.

43/9177346-1

2275BZS

10/07/2009

15:59

N-340, PK 104,7

ANDORRANA DEL CARTON ONDULADO SA

43/9176776-4

3665FPB

24/07/2009

18:19

AP-7, PK 337,0

ANDRADE VITERI SL

08/7033316-0

1561GBJ

02/08/2009

10:59

A-2, PK 602,7

ANDRE J.

08/7026680-0

7347BPT

22/07/2009

09:37

C-31, PK 191,2

ANGEL CASCON SL

43/9176442-3

7481CWV

21/07/2009

12:04

N-240, PK 39,6

ANGELO VITTORIO ESPAÑASLEN CONSTITUCION

25/9252620-0

8750GBC

13/07/2009

14:14

N-230, PK 152,7

ANNEXES I PINTURESDE CARROSSERIES SL

43/9162854-9

7993DTP

29/06/2009

18:11

T-11, PK 2,3

ANRA TECNOLOGIES SL

43/9171595-8

9845DZL

16/07/2009

03:43

AP-7, PK 337,0

ANTAS K.

25/9253032-1

4946BYN

27/07/2009

12:12

C-53, PK 135,4

ANUART SL

08/7029539-8

4520DGL

25/07/2009

08:59

A-2, PK 603,2

APLICACIONS PONT I GRI SL

17/0922560-7

8799GDV

27/04/2009

08:42

C-65, PK 24,0

APOSTU I.

43/9173444-3

V 6821GS

18/07/2009

18:38

AP-7, PK 337,0

APPIA J.

25/9252988-7

B 4074SK

26/07/2009

15:46

N-240, PK 71,9

AQUA DIPOSITS GESTIO I SERVEIS SL

08/8527360-3

7327FXX

15/05/2009

08:18

A-2, PK 563,5

ARAGO ARQUITECTURA ENGINYERIA SL

25/9251506-8

3366FYC

12/07/2009

11:33

A-2, PK 477,4

ARANALDO M.

08/7029697-0

3509DYV

26/07/2009

13:34

A-2, PK 603,2

ARANALDO M.

08/7033960-8

3509DYV

26/07/2009

14:28

A-2, PK 608,2

ARAPYME SL

08/7026906-5

1704DFH

12/07/2009

16:28

C-1413A, PK 2,4

ARDELEAN I.

43/9177138-5

Z 0247BF

29/07/2009

00:11

N-340, PK 84,3

ARDELEAN I.

43/9177847-0

Z 0247BF

26/07/2009

09:00

N-340, PK 68,3

ARDID VILLALBA J.

08/7022535-4

7340FFZ

12/07/2009

14:04

A-2, PK 570,3

ARFUL BUSINESS SL

08/7031728-0

B 4586VB

24/07/2009

12:33

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA