RESOLUCIÓ JUS/331/2014, de 12 de febrer, per la qual es resol el concurs per a la provisió de notaries vacants convocat per la Resolució JUS/2549/2013, de 26 de novembre.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el concurs per a la provisió de notaries vacants convocat per la Resolució JUS/2549/2013, de 26 de novembre, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i atès el que disposen els articles 88 al 96 i 313 del Reglament de l’organització i règim jurídic del notariat, modificat pel Reial decret 45/2007, de 19 de gener, i el Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial, amb les modificacions introduïdes en la Correcció d’errades del Reial decret esmentat, publicat al BOE de 9.6.2007;

En compliment de les funcions atribuïdes a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia mitjançant el Decret 417/2006, de 14 de novembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006),

Resolc:

D’acord amb les normes legals esmentades, adscriure els notaris a les places de notaries vacants radicades al territori de Catalunya, tal com es detalla a continuació:

Les Borges Blanques: per trasllat del senyor César Martín Núñez, el senyor Gaspar Peral Bernat, notari de Móra d’Ebre, 3a.

Castellbisbal: per trasllat de la senyora Macarena Riquelme Sánchez de la Viña, la senyora Almudena Elena Castro-Girona, notària de Barcelona, 1a.

Cervera: deserta en concurs precedent, el senyor Jordi Pane Foix, notari de Guissona.

Deltebre: per trasllat del senyor José Miguel Mezquita-Granero, la senyora Sandra Pérez Tenedor, notària de Nules, 3a.

Esparreguera: per trasllat de la senyora M. José García Cueco, el senyor Vicente-Miguel Mestre Soro, notari de Sant Just Desvern, 3a.

Girona: deserta en concurs precedent, el senyor Joan Bernà Xirgo, notari de Terrassa, 1a.

Puig-reig: per trasllat del senyor Sergio Cardona Costa, el senyor Francisco Cañada Oya, notari de Prats de Lluçanès, 3a.

Santa Coloma de Queralt: deserta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA