RESOLUCIÓ JUS/2795/2014, de 9 de desembre, per la qual es resol un concurs per a la provisió de notaries vacants.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el concurs per a la provisió de notaries vacants convocat per la Resolució JUS/2356/2014, de 21 d’octubre, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DOGC núm. 6735, de 24.10.2014) i atès el que disposen els articles 88 al 96 i 313 del Reglament de l’organització i règim jurídic del notariat, modificat pel Reial decret 45/2007, de 19 de gener, i el Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial, amb les modificacions introduïdes en la Correcció d’errades del Reial decret esmentat, publicat en el BOE de 9.6.2007;

En compliment de les funcions atribuïdes a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia mitjançant el Decret 417/2006, de 14 de novembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006),

Resolc:

D’acord amb les normes legals esmentades, adscriure els notaris a les places de notaries vacants radicades al territori de Catalunya, segons es detalla a continuació:

Barcelona: per trasllat del senyor Martínez de Salinas, el senyor Leopoldo Martínez de Salinas Alonso, notari de Sant Boi de Llobregat, 1.

Barcelona: per jubilació del senyor Castro Fernández, el senyor Luis Antonio Boada Dotor, notari de Sant Boi de Llobregat, 1.

Barcelona: per trasllat del senyor Suau Rosselló, la senyora Mª Olga Hernández Hernández, notària de Viladecans, 2.

Cassà de la Selva: per trasllat del senyor Pascual Malo Cantarino, la senyora Pilar Martínez Socias, notària de Tarifa, 3.

Barcelona: per defunció del senyor Belloch Julve, la senyora María del Camino Quiroga Martínez, notària de Begur, 3.

Sant Just Desvern: per trasllat del senyor Vicnte-Miguel Mestre, la senyora Elena Luaces López, notària de Tàrrega, 3.

Móra d’Ebre: per trasllat del senyor Peral Bernat, la senyora Silvia Mª García Vázquez, notària de Móra la Nova, 3.

Castelldefels: per trasllat de la senyora M. Teresa Albanell, la senyora Concepción Barber Vidal, notària de Bembibre, 3.

Guissona: per trasllat del senyor Jordi Pane Foix, la senyora Beatriz Pizarro Caballero, notària de Ramales, 3.

L’Arboç: per trasllat de la senyora Sánchez Ruiz, la senyora Yolanda Ariño Royo, notària de Roda de Barà, 3.

Falset: per trasllat del senyor Fernández de Tejada, el senyor Alfonso José Herrero Pérez, notari de La Pobla de Segur,3.

Torredembarra: deserta en concurs precedent (Senyor Mestre Portabella) Senyora Leticia Ballester Azpitarte. Notària...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA