RESOLUCIÓ SLT/1671/2020, de 12 de juliol, per la qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

La situació epidemiològica a la comarca del Segrià va portar a dictar la Resolució INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acordà restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià i la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adoptaven mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià.

Malgrat les mesures adoptades, la situació epidemiològica dels municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i de les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, continua mantenint un increment del nombre de contagis diaris, la qual cosa obliga a adoptar mesures de contenció de l'activitat laboral i social per frenar la transmissió del virus i protegir la salut de la població d'aquesta comarca i també de la resta del territori de Catalunya.

Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

Resolem:

-1 Restriccions a la sortida i entrada dels municipis

A partir de les 00.00 hores del dia 13 de juliol de 2020, queda prohibida tota sortida i entrada als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, tret dels desplaçaments per motius laborals per raó de serveis considerats essencials. A aquests efectes es consideren serveis essencials els següents: seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d'aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, mitjans de comunicació, residus urbans i industrials, bancs i finances, assegurances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors, i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la COVID-19.

Aquesta mesura és vigent fins que es dicti una nova resolució que la modifiqui o la deixi sense efecte.

La mesura afecta també el transport públic en totes les seves modalitats.

Aquesta restricció no afecta la circulació per autovies i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA