DECRET 107/1997, de 29 d'abril, de segregació i modificació de determinats aspectes de la concessió de l'autopista A-19 'Barcelona-Maçanet. Tram: Montgat-Mataró'.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Pel Decret 165/1967, de 26 de gener, es va adjudicar la concessió administrativa per a la construcció, conservació i explotació de l'autopista Montgat-Mataró, posteriorment ampliada, mitjançant el Reial decret 1547/1990, de 30 de novembre, en el seu tram Mataró-Malgrat (Palafolls) i el Reial decret 483/1995, de 24 de març, sobre ampliació de l'A-19 fins a la seva connexió amb la carretera GI-600, de Blanes a Hostalric, amb creuament sobre el riu Tordera.

La posada en servei del segon tram "Mataró-Malgrat", i més concretament la variant de Mataró, donant continuïtat a l'autopista A-19, a manera de circumval·lació del municipi de Mataró, ha representat de fet una transformació funcional del tram final de l'autopista Montgat-Mataró, que ha passat a tenir un caràcter i unes funcions de ramal d'accés a la ciutat de Mataró pel sud, penetrant al nucli urbà i enllaçant amb la carretera N-II en plena xarxa viària urbana.

Aquesta nova situació de la xarxa viària al terme municipal de Mataró, posada de manifest pel mateix Ajuntament, associacions i entitats públiques i privades, limita el desenvolupament econòmic, social i urbanístic de la ciutat de Mataró.

En aquest sentit, l'aprovació i execució del projecte "Enllaç de l'A-19 amb la carretera N-II a Mataró" per part de la Direcció General de Carreteres de l'Estat, permet la construcció d'un nou enllaç, el·líptic a la ciutat, incloent-hi uns vials d'accés al ramal de l'autopista que modifiquen les seves condicions de funcionament, alhora que representa un canvi general de la tipologia en l'enllaç de la N-II amb l'A-19, amb l'enderroc del viaducte d'accés a Mataró que forma part de la concessió de l'autopista A-19 atorgada a ACESA.

En conseqüència, a instàncies de l'Ajuntament de Mataró, és procedent la segregació i reversió anticipada a la Generalitat de Catalunya del tram inclòs a l'A-19, corresponent al ramal d'accés a Mataró sud, comprès entre la riera d'Argentona des de l'estrep del marge esquerre del viaducte per sobre de la riera fins a la carretera N-II, al nucli urbà de Mataró, que possibilita la redefinició futura de la xarxa viària urbana, d'accés a la ciutat de Mataró en relació amb l'A-19, així com l'execució de les obres dels projectes aprovats.

Amb tot, aquesta mesura suposa una modificació de la concessió atorgada a ACESA, especialment pel que fa al seu objecte i al règim de tarifes, aprovat pel Reial decret 126/1984, de 25 de gener.

Per tal de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA