ORDRE ARP/374/2002, de 6 de novembre, de modificació de l'Ordre ARP/152/2002, de 2 de maig, sobre establiment del descans setmanal per a les embarcacions dedicades a la pesca de tremall, caragoleres i nanses per a crustacis.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/374/2002, de 6 de novembre, de modificació de l'Ordre ARP/152/2002, de 2 de maig, sobre establiment del descans setmanal per a les embarcacions dedicades a la pesca de tremall, caragoleres i nanses per a crustacis.

L'Ordre ARP/152/2002, de 2 de maig, sobre establiment del descans setmanal per a les embarcacions dedicades a la pesca del tremall, caragoleres, i nanses per a crustacis, va incrementar el nombre d'hores de descans d'aquesta activitat, i va establir diferències entre les diverses modalitats.

Per tal de clarificar l'Ordre esmentada es creu necessari modificar-ne determinats aspectes, en conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'article 1 de l'Ordre ARP/152/2002, de 2 de maig, el qual queda redactat de la manera següent:

"1.1 Les embarcacions autoritzades podran calar els tremalls un màxim de cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, amb un descans de quaranta-una hores seguides comptades a partir de les 14 h del divendres. Els vaixells dedicats a aquesta modalitat podran sortir a calar a partir de les 7 h del matí del diumenge.

"1.2 Les embarcacions autoritzades que tinguin port base a Sant Carles de la Ràpita i Montgat-El Masnou-Premià podran calar els tremalls en l'àmbit de la seva confraria, un màxim de cinc dies a la setmana, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA