CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució EMO/2772/2011, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d'atur, mitjançant plans d'ocupació adreçats a entitats locals (DOGC núm. 6013, pàg. 60238, de 25.11.2011).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Servei D'Ocupació de Catalunya
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

a la Resolució EMO/2772/2011, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d'atur, mitjançant plans d'ocupació adreçats a entitats locals (DOGC núm. 6013, pàg. 60238, de 25.11.2011).

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 6013, pàg. 60238, de 25.11.2011, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 60247, a l'article 17.4, on diu:

“Per a les entitats locals incloses a l'àmbit d'aplicació de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya:”,

ha de dir:

“Per a les entitats locals incloses a l'àmbit d'aplicació de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes:”.

Barcelona, 16 de desembre de 2011

Esther...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA