RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 1996, d'adjudicació de les places de determinades categories de personal sanitari no facultatiu d'institucions hospitalàries dependents de l'Institut Català de la Salut, corresponent a la fase de concurs oposició de la convocatòria amb núm. de registre H-195. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2267, pàg. 10360, d'11.10.1996).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Institut Català de la Salut
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

De conformitat amb el que preveu la base 5.10 de la convocatòria amb núm. de registre H-195, publicada al DOGC núm. 2046, de 5.5.1995, mitjançant la Resolució del gerent de l'Institut Català de la Salut de 19 d'abril de 1995;

Una vegada realitzat l'acte d'elecció de destinació previst a la base 5.9 de la convocatòria i d'acord amb les propostes elevades pels diferents tribunals de la convocatòria esmentada,

Resolc:

Adjudicar les places de personal sanitari no facultatiu d'institucions hospitalàries dependents de l'Institut Català de la Salut, corresponents a la fase de concurs oposició de la convocatòria amb núm. de registre H-195, d'acord amb la relació que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

La present Resolució d'adjudicació, complementada amb la diligència de presa de possessió i la superació del requisit previst a la base 5.1.d de la convocatòria, tindrà la consideració de nomenament en propietat dels adjudicataris, l'eficàcia del qual restarà sotmesa a la resolució dels recursos que contra aquesta resolució d'adjudicació es puguin interposar.

Els adjudicataris disposaran d'un termini de 30 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució al DOGC, per incorporar-se a les destinacions respectives. Aquells aspirants que no s'incorporin en el termini establert perdran els drets derivats de la resolució d'adjudicació d'aquesta convocatòria.

Contra aquesta resolució es podrà interposar el recurs que preveu la base 7.5 de la convocatòria.

Barcelona, 20 d'agost de 1996

Manuel Jovells i Cases Gerent

Annex

Tècnics especialistes en laboratori

Cognoms i nom: Capel Casbas, M. Jesús DNI: 36.972.291 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Corrales Rios, Marina DNI: 38.408.867 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: García Giménez, Maria Jesús DNI: 38.555.832 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Juncal López, Aurora DNI: 37.557.352 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Leiva Serrano, Carmen DNI: 52.190.464 Hospital: Joan XXIII. Tarragona

Cognoms i nom: López-Infantes Calderon, Yolanda DNI: 37.367.370 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Maset Gil, M. Jesús DNI: 36.510.749 Hospital: Arnau de Vilanova. Lleida

Cognoms i nom: Paz Donoso, Carmen DNI: 46.569.067 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Peiro Moya, Maria Matilde DNI: 37.367.217 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Peñalver Nieto, Irene DNI: 38.440.721 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Ramon Cornet, Sonia DNI: 35.096.515 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Ruíz Salinas, Gerardo Manuel DNI: 43.400.477 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Saiz Merino, Julia DNI: 52.191.690 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Sanjuan Garriga, Gabriel DNI: 46.119.100 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Sierra Martínez, Isabel DNI: 17.996.051 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Tècnics especialistes en radiodiagnòstic

Cognoms i nom: Alduan Ayala, Silvia DNI: 16.021.783 Hospital: Dr. Josep Trueta. Girona

Cognoms i nom: Anton Jiménez, Ana Maria DNI: 42.847.980 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Ardanaz Pena, Blanca Esther DNI: 33.416.138 Hospital: Dr. Josep Trueta. Girona

Cognoms i nom: Bacigalupo Rainoldi, Miguel Ángel DNI: 46.736.709 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Catala Muñoz, Ana Maria DNI: 33.963.937 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Del Pino Bernado, Patricio DNI: 52.207.278 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: García Martínez, M. Eulalia DNI: 45.054.760 Hospital: Joan XXIII. Tarragona

Cognoms i nom: Lanza Valls, Eva Maria DNI: 39.690.135 Hospital: Joan XXIII. Tarragona

Cognoms i nom: Lorenzo Oviedo, Encarnación DNI: 51.333.823 Hospital: Arnau de Vilanova. Lleida

Cognoms i nom: Martínez Baylach, Teresa DNI: 38.793.974 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Morron Montserrat, Francesc Xavier DNI: 39.670.004 Hospital: Joan XXIII. Tarragona

Cognoms i nom: Paris Pastor, Joaquin DNI: 35.016.105 Hospital: Sant Llorenç. Viladecans

Cognoms i nom: Pascual García, Maria Begoña DNI: 43.402.751 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Roig Nadal, Marina DNI: 39.871.755 Hospital: Joan XXIII. Tarragona

Cognoms i nom: Salla Pujades, Gemma DNI: 43.712.901 Hospital: Arnau de Vilanova. Lleida

Cognoms i nom: Tubert Bargallo, Lourdes DNI: 37.290.168 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Vilabella Vila, Montserrat DNI: 38.079.167 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Auxiliars d'infermeria

Cognoms i nom: Acosta Munilla, María Trinidad DNI: 20.004.256 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Adalid Gamito, María Luisa DNI: 37.789.103 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Aixerch Subirats, Montserrat DNI: 40.905.751 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Albella del Pozo, Ana Maria DNI: 38.078.631 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Alonso Pomes, M. Africa DNI: 38.487.744 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Amat Torreiro, Nuria DNI: 37.354.815 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Aparicio de Diego, María Rosa DNI: 38.506.808 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Arnedo González, Susana Emilia DNI: 46.558.497 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Aznar Martínez, María Nuria DNI: 43.405.804 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Baena Cuenca, María Dolores DNI: 40.292.605 Hospital: Dr. Josep Trueta. Girona

Cognoms i nom: Balada Mele, Mercedes DNI: 36.565.115 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Balboa Flores, Montserrat DNI: 35.096.584 Hospital: Dr. Josep Trueta. Girona

Cognoms i nom: Barbera Ripoll, Rosa María DNI: 38.454.259 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Barroso Romero, Matilde DNI: 52.198.320 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Berrio Galan, María Gloria DNI: 34.740.959 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Biela Ferreiro, M. Pilar DNI: 40.898.389 Hospital: Arnau de Vilanova. Lleida

Cognoms i nom: Boschdemont Costabella, Montserrat DNI: 40.307.707 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Botella Vicin, Maria DNI: 38.023.525 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Butron Carmona, Dina DNI: 43.426.253 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Cabrera Jurado, María Carmen DNI: 52.174.067 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Camacho Guerrero, Luisa DNI: 46.638.536 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Campabadal Oviedo, Nuria DNI: 38.556.407 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Cano Moraga, Silvia DNI: 38.432.720 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Carranza Guerrero, Antonia DNI: 33.913.653 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Carrero Leiva, María del Carmen DNI: 38.510.469 Hospital: Sant Llorenç. Viladecans

Cognoms i nom: Carretero Moreno, María Lourdes DNI: 52.390.837 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Castillo Cano, M. Montserrat DNI: 38.455.829 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Comas Antich, Maria Carme DNI: 46.048.188 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Conde Molina, Carmen DNI: 75.279.755 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: De la Cruz Hinarejos, Maria de les Neus DNI: 40.921.684 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: De la Torre Megias, Juana DNI: 72.529.473 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Domínguez Hernández, Juliana DNI: 46.549.915 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Duran Sánchez, Ana DNI: 40.905.197 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Escabia Marco, María Carmen DNI: 36.937.283 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària Vall d'Hebron. Barcelona

Cognoms i nom: Espejo Garrido, Alvaro DNI: 44.191.193 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Faciaben García, María del Mar DNI: 52.394.986 Hospital: Germans Trias i Pujol. Badalona

Cognoms i nom: Ferrer Gordillo, Amparo DNI: 43.042.373 Hospital: Sant Llorenç. Viladecans

Cognoms i nom: Freixas Sánchez, Olga DNI: 52.195.510 Hospital: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom: Freixes Sierra, Susana DNI...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA