ANUNCI de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i recaptació d'impostos.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i recaptació d'impostos.

En virtut del que disposa l'article 112.1 i 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es fa públic que havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci relativa a la liquidació i recaptació d'impostos, sense que la notificació esmentada s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s'indica a l'annex, personalment o mitjançant els seus representants degudament acreditats, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb l'advertiment que, en cas contrari, es considerarà produïda la notificació l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

Barcelona, 18 d'octubre de 2007

Fernando Jarne Berges

Delegat de la Direcció General

de Tributs de Barcelona

Annex

Òrgan de tramitació i lloc de compareixença: Oficina Liquidadora de l'Hospitalet de Llobregat, av. Josep Tarradellas, 181 local, 08901 l'Hospitalet de Llobregat.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tràmit d'audiència.

Nom: M. Carmen Teodoro Campaña.

DNI/CIF: 52628155S.

Municipi: Esplugues de Llobregat.

Proposta liquidació núm.: C161514/04-1.

Nom: Maria Arrufat Catalan.

DNI/CIF: 46961999R.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Proposta liquidació núm.: A10748/05-1.

Nom: Jaime Riba Ubeda.

DNI/CIF: 38460139E.

Municipi: Castelldefels.

Proposta liquidació núm.: C153968/05-2.

Nom: Carlos Gómez Centellas.

DNI/CIF: 44421656P.

Municipi: Gavà.

Proposta liquidació núm.: A75524/04-2.

Nom: Natividad González Torres.

DNI/CIF: 44421656P.

Municipi: Gavà.

Proposta liquidació núm.: A75524/04-3.

Nom: Edwin López González.

DNI/CIF: X3878931G.

Municipi: Castelldefels.

Proposta liquidació núm.: A43864/04-2.

Nom: Mateo Vidal Llinas.

DNI/CIF: 77060675A.

Municipi: Viladecans.

Proposta liquidació núm.: C125821/02-3.

Nom: Edgar Gabriel Peña García.

DNI/CIF: 45791934S.

Municipi: Castelldefels.

Proposta liquidació núm.: A77810/04-1.

Nom: Fabio Benigno Hernández Rodríguez.

DNI/CIF: X3844830N.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Proposta liquidació núm.: C156228/05-1.

Òrgan de tramitació i lloc de compareixença: Oficina Liquidadora de l'Hospitalet de Llobregat, av. Josep Tarradellas, 181 local, 08901 l'Hospitalet de Llobregat.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, notificació liquidació.

Nom: Leonor Valls Malo.

DNI/CIF: 46139482X.

Municipi: Barcelona.

Liquidació núm.: A332/07.

Nom: Toño Borja Ayllon.

DNI/CIF: X4055389Y.

Municipi: Barcelona.

Liquidació núm.: A340/07.

Nom: Javier Rodríguez Rodríguez.

DNI/CIF: 46571583X.

Municipi: Santa Perpetua de la Moguda.

Liquidació núm.: A359/07.

Nom: César Dimayakyak Silang.

DNI/CIF: X3387845Z.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació núm.: A367/07.

Nom: Promociones catalanas 92, SA.

DNI/CIF: A59367292.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació núm.: A394/07.

Nom: Javier Díaz Guerrero.

DNI/CIF: 47832004P.

Municipi: Esplugues de Llobregat.

Liquidació núm.: A427/07.

Nom: La roca 2020, SL.

DNI/CIF: B61381406.

Municipi: Terrassa.

Liquidació núm.: A481/07.

Nom: Andrés Alvarez Sancho.

DNI/CIF: 52912006T.

Municipi: Viladecans.

Liquidació núm.: A395/07.

Nom: Roberto Carlos Mallque Pareja.

DNI/CIF: X03849098W.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació núm.: A406/07.

Nom: Oscar Corachan Salinas.

DNI/CIF: 52462152A.

Municipi: Cubelles.

Liquidació núm.: A488/07.

Nom: Franklin Gregorio Menendez Menendez.

DNI/CIF: X3230381P.

Municipi: Barcelona.

Liquidació núm.: A502/07.

Nom: Sandra Elizabeth Yanez Delgado.

DNI/CIF: X6428669P.

Municipi: Barcelona.

Liquidació núm.: A503/07.

Nom: Raquel Hernández García.

DNI/CIF: 40999845E.

Municipi: Castelldefels.

Liquidació núm.: A388/07.

Nom: Wilson Marcelo Guaña Pachacama.

DNI/CIF: X3257607W.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació núm.: A402/07.

Nom: Karina Marcela Betancourt Rodríguez.

DNI/CIF: X3818892H.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació núm.: A403/07.

Nom: María del Mar Delgado Romero.

DNI/CIF: 52917113R.

Municipi: Viladecans.

Liquidació núm.: A418/07.

Nom: Promotora diorama, SL.

DNI/CIF: B58423021.

Municipi: Sant Cugat del Vallés.

Liquidació núm.: A476/07.

Nom: Balbino asociados hosteleros, SL.

DNI/CIF: B63294268.

Municipi: Castelldefels.

Liquidació núm.: A504/07.

Nom: Eddie Antonio Tapia Veliz.

DNI/CIF: X3625128Y.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Liquidació núm.: A477/07.

Òrgan de tramitació i lloc de compareixença: Oficina Liquidadora de Manresa, pg. Pere III, 58, 1r, 1a, 08240 Manresa.

Concepte: Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tràmit d'audiència.

Nom: Jordi Sánchez de la Cruz.

DNI/CIF: 46592073F.

Municipi: Castellgalí.

Proposta liquidació núm.: A10414/06-1.

Nom: Said Belhadj Hida.

DNI/CIF: 39390537R.

Municipi: Manresa.

Proposta liquidació núm.: A3545/04-1.

Nom: Minorisa building, SL.

DNI/CIF: B61868980.

Municipi: Manresa.

Proposta liquidació núm.: A6292/04-1.

Nom: Minorisa building, SL.

DNI/CIF: B61868980.

Municipi: Manresa.

Proposta liquidació núm.: A7650/04-1.

Nom: Finques born, SL.

DNI/CIF: B60772829.

Municipi: Manresa.

Proposta liquidació núm.: A9187/04-1.

Nom: Rehabilitacions santpedor, SL.

DNI/CIF: B61875654.

Municipi: Santpedor.

Proposta liquidació núm.: A8917/04-1.

Nom: Sorin Marinescu Buturuga.

DNI/CIF: 53637537L.

Municipi: Santa Coloma de Gramanet.

Proposta liquidació núm.: A9262/04-1.

Nom: Adan Huete Puente.

DNI/CIF: 39355717A.

Municipi: Manresa.

Proposta liquidació núm.: C104126/04-2.

Nom: Reformes i obres serman 2003, SL.

DNI/CIF: B63167001.

Municipi: Esparreguera.

Proposta liquidació núm.: C106704/05-1.

Nom: Mansour Chaaouaoui.

DNI/CIF: X3172932J.

Municipi: Manresa.

Proposta liquidació núm.: C106823/05-1.

Nom: José Antonio Grima García.

DNI/CIF: 39351704S.

Municipi: Sant Salvador de Guardiola.

Proposta liquidació núm.: A9483/06-1.

Nom: Ricajuvic, SL.

DNI/CIF: B63193593.

Municipi: Torelló.

Proposta liquidació núm.: A8804/04-1.

Nom: Promocions ca l'artes 2003, SL.

DNI/CIF: B63336069.

Municipi: Sabadell.

Proposta liquidació núm.: A7048/04-1.

Nom: Promocions ca l'artes 2003, SL.

DNI/CIF: B63336069.

Municipi: Sabadell.

Proposta liquidació núm.: A7047/04-1.

Òrgan de tramitació i lloc de compareixença: Oficina Liquidadora de Manresa, pg. Pere III, 58, 1r, 1a, 08240 Manresa.

Concepte: Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, notificació liquidació.

Nom: Laura García Crespo.

DNI/CIF: 34731996H.

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.

Liquidació núm.: C107173/06-1.

Nom: Fernando-Javier Pereira Aguilar.

DNI/CIF: 9194960C.

Municipi: Manresa.

Liquidació núm.: C101191/04-1.

Nom: Grup qualitat, SCCL.

DNI/CIF: F58873852.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Liquidació núm.: A10679/06-1.

Nom: José Olle Biosca.

DNI/CIF: 39139688J.

Municipi: Terrassa.

Liquidació núm.: A10287/06-1.

Nom: RG finques, SL.

DNI/CIF: B60665965.

Municipi: Santa Coloma de Gramanet.

Liquidació núm.: C100240/05-1.

Nom: Jonathan Estrella Valverde.

DNI/CIF: 39373448R.

Municipi: Manresa.

Liquidació núm.: A8291/06-1.

Nom: Miguel Porta Biarnes.

DNI/CIF: 39011834Q.

Municipi: Sant Quirze del Vallés.

Liquidació núm.: C105185/06-1.

Nom: Efectos consultivos, SL.

DNI/CIF: B61940862.

Municipi: Barcelona.

Liquidació núm.: A12185/04-1.

Nom: Grup sant benet, SCP.

DNI/CIF: G63287841.

Municipi: Sant Fruitós de Bages.

Liquidació núm.: A3145/04-1.

Nom: Joan Costa Colom.

DNI/CIF: 40354880T.

Municipi: Manresa.

Liquidació núm.: C102764/06-1.

Nom: Najim Belhadj.

DNI/CIF: X0814667F.

Municipi: Manresa.

Liquidació núm.: A5333/04-1.

Nom: Pedro González López.

DNI/CIF: 39373186S.

Municipi: Manresa.

Liquidació núm.: C103544/06-1.

Nom: Pitsburg trade, SL.

DNI/CIF: B61361838.

Municipi: Barcelona.

Liquidació núm.: C104623/04-1.

Nom: Barcelles 5871, SL.

DNI/CIF: B63347033.

Municipi: Barcelona.

Liquidació núm.: A4328/04-1.

Nom: Inmobiliaria moia, SA.

DNI/CIF: A59170282.

Municipi: Moià.

Liquidació núm.: C102475/06-1.

Nom: David Egea Quiros.

DNI/CIF: 39358372J.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.

Liquidació núm.: C105382/06-1.

Nom: José Rubio Colacios.

DNI/CIF: 45472693Z.

Municipi: Talamanca.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA