DECRET 259/2018, de 4 de desembre, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Carles Viver i Pi-Sunyer.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Amb la concessió de la Medalla d'Or a Carles Viver i Pi-Sunyer, la Generalitat de Catalunya vol honorar un dels referents del dret i la magistratura del nostre país i amb un clar prestigi internacional. Un jurista que ha ocupat posicions de màxima responsabilitat en l'àmbit de la justícia, així com ha tingut un gran compromís amb la democràcia, els drets polítics, civils i socials, i les lleis, enteses com a eines de servei al ciutadà.

Carles Viver i Pi-Sunyer va néixer a Terrassa l'any 1949. Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona on es va llicenciar (1971) i doctorar (1978) amb una tesi sobre “El personal político de Franco (1936-1945)” publicada a l'editorial Vicens Vives. Va obtenir la diplomatura en Ciències Socials per l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona. Entre els llocs de responsabilitat institucional que ha ocupat hi ha la direcció de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya (2004-2017), la presidència del Consell Assessor per a la Transició Nacional (2013-2016), el comissionat per a la Transició Nacional (2015) i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans (2012-actualitat).

En el camp del dret i la magistratura, Viver i Pi-Sunyer ha estat magistrat (1992-2001) i vicepresident (1998-2001) del Tribunal Constitucional d'Espanya, magistrat del Tribunal Constitucional d'Andorra (2006-2014) i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (1986-1992 i 2001-2017).

En l'àmbit acadèmic, Viver i Pi-Sunyer ha estat catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, membre de la Comissió que va crear la Universitat Pompeu Fabra i primer degà de la Facultat de Dret. També ha estat membre del Comitè Científic de l'Institute for Studies on Federalism and Regionalism (EURAC) amb seu a Bolanzo (Itàlia), i director de la Revista d'Estudis Autonòmics i Federals que publica l'Institut d'Estudis Autonòmics. A més, el prestigiós jurista és avaluador d'articles de la Revista Publius; The journal of Federalism i de la revista Llengua i Dret . Viver i Pi-Sunyer ha centrat la seva activitat investigadora i divulgadora en l'estudi de l'organització territorial de l'Estat, la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA