DECRET 158/1987, de 21 d'abril, sobre delimitació d'àrea de rehabilitació integrada a la zona del nucli antic d'Olot.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Les mesures generals de foment per a la rehabilitació resulten insuficients per aturar la creixent degradació dels nuclis vells de les ciutats.

La declaració d'aquests espais urbans com a àrees de rehabilitació integrada té com a objectiu priotari crear les condicions i les mesures incentivadores adients que assegurin la recuperació efectiva d'aquests nuclis.

Entre aquestes condicions, i amb caràcter previ, es van adoptar en el municipi d'Olot, en el text refós del seu Pla General, aprovat en data 18 de febrer de 1982, un Pla Especial de reforma interior de la vila vella i un Pla Especial per a la rehabilitació d'estructura urbana, ambdós aprovats en data de 20 de febrer de 1986 i coincidents amb la zona que es delimita.

En conseqüència, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es declara àrea de rehabilitació integrada la zona del nucli antic d'Olot delimitada de la manera següent: Al nord, pels carrers Rector Ferrés, Esglaiers, Mare de Déu del portal, Major i Horta del Carme. A l'est, per l'Horta del Carme, carrer Pare Antoni Soler, Montcarmel, Proa, plaça Palau, i accessos del Palau. Al sud, pel riu Fluvià fins al carrer Centrada, carrer Onze de Setembre, carrer Proa, Clivillers, l'Hospici i Bisbe Lorenzana. A l'oest, Pati de l'Hospici, Antoni Llopis, plaça Móra, Sant Tomàs i plaça Dr. Ferrer, incloent-hi l'edifici Casa Gaietà Vila al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA