DECRET 156/2007, de 17 de juliol, d'encàrrec del despatx del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa a la consellera d'Acció Social i Ciutadania, del 25 de juliol al 15 d'agost de 2007, ambdós inclosos.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

156/2007, de 17 de juliol, d'encàrrec del despatx del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa a la consellera d'Acció Social i Ciutadania, del 25 de juliol al 15 d'agost de 2007, ambdós inclosos.

El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, senyor Josep Huguet i Biosca, s'ha d'absentar de Catalunya del 25 de juliol al 15 d'agost de 2007 i per tant cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

Atès el que estableix l'article 63.d) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, senyor Josep Huguet i Biosca, del 25 de juliol al 15 d'agost de 2007, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA