DECRET 178/2007, de 30 de juliol, d'encàrrec del despatx del vicepresident a la consellera d'Acció Social i Ciutadania de l'1 al 10 d'agost de 2007, ambdós inclosos.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

178/2007, de 30 de juliol, d'encàrrec del despatx del vicepresident a la consellera d'Acció Social i Ciutadania de l'1 al 10 d'agost de 2007, ambdós inclosos.

El vicepresident, senyor Josep-Lluís Carod-Rovira, s'ha d'absentar de Catalunya de l'1 al 10 d'agost de 2007 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

Atès el que estableix l'article 63.d) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del vicepresident, senyor Josep-Lluís Carod-Rovira, de l'1 al 10 d'agost de 2007, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d'Acció Social i Ciutadania, senyora Carme Capdevila i Palau.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA