ANUNCI de l'Agència Tributària, de citació per a notificació per compareixença (núm. 05088087001).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Anuncis Diversos
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'AgËncia Tribut‡ria, de citaciÛ per a notificaciÛ per compareixenÁa (n˙m. 05088087001).

En virtut del que disposa l'article 112 de la Llei General Tribut‡ria (Llei 58/2003 de 17 de desembre), no havent estat possible practicar la notificaciÛ per causes no imputables a l'AdministraciÛ i atËs que s'han realitzat, almenys, els intents de notificaciÛ exigits a l.esmentat article, pel present anunci se cita als obligats tributaris o representants que es relacionen en l'annex, per notificar-los per compareixenÁa els actes administratius derivats dels procediments que s'hi inclouen.

Els interessats o els seus representants han de comparËixer en el termini m‡xim de 15 dies naturals, a comptar des de l'endem‡ de la publicaciÛ del present anunci en el ButlletÌ Oficial corresponent, en horari de nou a catorze, de dilluns a divendres i en els llocs que en cada cas s'assenyalen, a l'efecte de practicar les notificacions pendents en els procediments tramitats pels Úrgans que es relacionen en l'annex.

Una vegada exhaurit el termini sense haver comparegut, la notificaciÛ s'entÈn produÔda a tots els efectes legals des de l'endem‡ del venciment del termini assenyalat per comparËixer.

Barcelona, 28 de marÁ de 2005

Juan Cano Garcia

Delegat especial

Llocs de compareixenÁa:

LLOC COMPAREIXEN«A

CP: COD. POSTAL.

OFICINA GESTORA

DOMICILI

CP

MUNICIPI

R02752 ALBACETE (U.O.D.)

CL FRANCISCO FONTECHA 00002

02001

ALBACETE

R17752 GIRONA (U.O.D.)

AV GRAN VIA JAUME I 47

17001

GIRONA

R17782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

AV GRAN VIA JAUME I 47 02

17001

GIRONA

R22218 MONZON

AV DE LERIDA 00021

22400

MONZON

R22752 HUESCA (U.O.D.)

PZ DE NAVARRA 11

22071

HUESCA

R22782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PZ DE NAVARRA 11

22071

HUESCA

R25600 DEPENDENCIA RECAUDAC. LLEIDA

PZ CERVANTES 17

25002

LLEIDA

R25712 DEP. RECAUD-712 LLEIDA

PZ CERVANTES 17

25002

LLEIDA

R25782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PZ CERVANTES 17

25002

LLEIDA

R28115 POZUELO

CL SATURNO 1

28224

POZUELO ALAR

R28752 MADRID (U.O.D.)

CL GUZMAN EL BUENO 139

28003

MADRID

R28782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL GUZMAN EL BUENO. 139

28003

MADRID

R38782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

AV JOSE ANTONIO 6 1

38003

ST CRUZ TENE

R43125 REUS

PS DE MISERICORDIA 00016

43205

REUS

R43157 TORTOSA

CL ULLDECONA 25-27

43500

TORTOSA

R43600 DEPENDENCIA RECAUDAC. TARRGONA

RB NOVA 00093

43003

TARRAGONA

R43712 DEP. RECAUD-712 TARRAGONA

RB NOVA 00093

43001

TARRAGONA

R43732 DEP. RECAUD-732 TARRAGONA

RB NOVA 00093

43001

TARRAGONA

R43782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

RB NOVA 00093

43001

TARRAGONA

R50600 DEPENDENCIA RECAUDAC. ZARAGOZA

CL ALBAREDA 00016

50004

ZARAGOZA

R03782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL EUSEBIO SEMPERE 13

03003

ALACANT

R06044 DON BENITO

CL ALONSO MARTIN 00006

06400

DON BENITO

R07752 PALMA MALLORCA (U.O.D.)

CL CECILIO METELO 9

07003

PALMA

R07782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL CECILIO METELO 9

07003

PALMA

R08006 ARENYS MAR

CL POMPEU FABRA ESQ. VALLGOR 00000

08350

ARENYS MAR

R08015 BADALONA

CL VIA AUGUSTA 22-24

08911

BADALONA

R08022 BERGA

PZ TARASC”N 2-4

08600

BERGA

R08072 CORNELLA

CL RUBIO YORS 00284

08940

CORNELLA LL

R08095 GRANOLLERS

CL ALFONSO IV 00009

08400

GRANOLLERS

R08100 L HOSPITALET

AV MASNOU 00010

08905

HOSPITALET

R08101 IGUALADA

PS VERDAGUER 00084

08700

IGUALADA

R08112 MANRESA

CL CIRCUNVALACION 00033

08240

MANRESA

R08120 MATARO

CL CAMI REAL 00523

08302

MATARO

R08186 SABADELL

CL INDUSTRIA 00041

08202

SABADELL

R08204 SANT CUGAT

CL MANEL FARRES S/N

08190

S CUGAT VALL

R08210 SANT FELIU

CL RAMON Y CAJAL 47-49

08980

S FELIU LLOB

R08279 TERRASSA

CL VINYALS 00017

08221

TERRASSA

R08299 VIC

CL RAIMUNDO ABADAL 00011

08500

VIC

R08306 VILAFRANCA

CL SANT JULIA 00004

08720

VILAFRANCA P

R08308 VILANOVA G.

RB SAMA 00045

08800

VILANOVA GEL

R08602 COLOM

PS JOSEP CARNER 00027

08038

BARCELONA

R08603 SANTS

CL CABALLERO 00052

08014

BARCELONA

R08604 PEDRALBES

CL GENERAL MITRE 00029

08017

BARCELONA

R08605 GRACIA

CL PRINCIPE DE ASTURIAS 00066

08012

BARCELONA

R08606 HORTA

CL CIENCIAS 15-17

08032

BARCELONA

R08607 SANT ANDREU

CL SANT ANDREU 00196

08030

BARCELONA

R08608 POBLE NOU

CL PEDRO IV 00453

08020

BARCELONA

R08610 LETAMENDI

PZ LETAMENDI 00013

08007

BARCELONA

R08712 DEP. RECAUD-712 BARCELONA

PZ LETAMENDI, 13-22

08007

BARCELONA

R08732 DEP. RECAUD-732-BARCELONA

PZ LETAMENDI, 13-22

08007

BARCELONA

R08752 BARCELONA (U.O.D.)

PZ LETAMENDI, 13-22

08007

BARCELONA

R08782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PZ LETAMENDI, 13-22

08007

BARCELONA

R08852 DEPEND. REGIONAL RECAUDACION

PZ LETAMENDI 13-23

08071

BARCELONA

R08860 U.R. SUBASTAS CATALU—A

PZ DOCTOR LETAMENDI 13-22

08071

BARCELONA

R17025 LA BISBAL

CL SOLIDARITAT 00006

17100

LA BISBAL EM

R17072 FIGUERES

PZ PALMERA 00004

17600

FIGUERES

R17121 OLOT

CL URUGUAY S/N

17800

OLOT

R17600 DEPENDENCIA RECAUDAC. GIRONA

AV GRAN VIA JAUME I 00047

17001

GIRONA

R17712 DEP. RECAUDA-712 GIRONA

AV GRAN VIA JAUME I 00047

17001

GIRONA

R17732 DEP. RECAUDA-732 GIRONA

AV GRAN VIA JAUME I 00047

17001

GIRONA

AixÚ no obstant, si vostË ha canviat de domicili fiscal pot comparËixer a l'oficina de l'AgËncia Estatal d'AdministraciÛ Tribut‡ria que li correspongui pel seu domicili fiscal per a la pr‡ctica de les notificacions pendents.

ANNEX

NOM: NOM; PRO: PROCEDIMENT: EXP: EXPEDIENT; OR: “RGAN RESPONSABLE; LC: LLOC COMPAREIXEN«A.

NIF

NOM

PRO

EXP

OR

LC

B60981180

SIVORT-25, SL

LIQ. EN EJECUTIVA C0200003500621397

0599009263810

RECAUDACION

R17732

B62273867

SIX ZERO NINE, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0861004416000641

0599009553880

RECAUDACION

R08782

B62273867

SIX ZERO NINE, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0861004236000260

0599009553871

RECAUDACION

R08782

X1368751K

SKATU MUSTAPHA

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0499053697716

RECAUDACION

R38782

X1368751K

SKATU MUSTAPHA

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0499090503844

RECAUDACION

R08095

G62751623

SLAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SCP

LIQ. EN EJECUTIVA C0900104087911050

0499098321297

RECAUDACION

R08782

B62117262

SLIDEMANIA, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0860304206000074

0599009519872

RECAUDACION

R08603

B43553411

SLOWLY-SWEET, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A4360003506091574

0499078298592

RECAUDACION

R43600

A59466276

SLUSSEN GAVA, SA

LIQ. EN EJECUTIVA A0860004800028319

0599002012070

RECAUDACION

R08852

B63336309

SMARTIE & THE FOLKS, SL EN CONSTITUCIO

LIQ. EN EJECUTIVA A0860605530006233

0579000146862

RECAUDACION

R08606

B63336309

SMARTIE & THE FOLKS, SL EN CONSTITUCIO

LIQ. EN EJECUTIVA A0860604530019069

0408700268057

RECAUDACION

R08606

X1390689V

SMIT, NIKOLAS KAAREL

LIQ. EN EJECUTIVA A4360004106037008

0599002530207

RECAUDACION

R43782

43509758Z

SOBRINO GARCIA, LUIS MIGUEL

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0499077791400

RECAUDACION

R08782

G59769778

SOCIEDAD DE CAZADORES LA GARRIGA

LIQ. EN EJECUTIVA A0860004030000995

0599001979821

RECAUDACION

R08095

G59769778

SOCIEDAD DE CAZADORES LA GARRIGA

LIQ. EN EJECUTIVA A0860004030001017

0599001979812

RECAUDACION

R08095

B62699541

SOCIEDAD GENERAL DE BRONCEADO, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0818604560001107

0499090437698

RECAUDACION

R08852

B62699541

SOCIEDAD GENERAL DE BRONCEADO, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0818604560001096

0499090437689

RECAUDACION

R08852

B62699541

SOCIEDAD GENERAL DE BRONCEADO, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0818604560001085

0499090437670

RECAUDACION

R08852

B62699541

SOCIEDAD GENERAL DE BRONCEADO, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0818604560001074

0499090437660

RECAUDACION

R08852

B62699541

SOCIEDAD GENERAL DE BRONCEADO, SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0818604560001118

0499090398538

RECAUDACION

R08852

B59407718

SOCIEDAD TECNOLOGICA CATALANA, SL

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0499102323308

RECAUDACION

R08015

B25330705

SOCOMAN LLEIDA SL

LIQ. EN EJECUTIVA A2560004026000201

0599003213096

RECAUDACION

R25600

B25330705

SOCOMAN LLEIDA SL

LIQ. EN EJECUTIVA A2560004026000212

0599003213105

RECAUDACION

R25600

38167826Q

SOGAS MASCARO JOSE MARIA

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0499102330301

RECAUDACION

R08306

A08547812

SOGEMO IBERICA SA

LIQ. EN EJECUTIVA A0860804530016266

0408700254444

RECAUDACION

R08852

A08547812

SOGEMO IBERICA SA

LIQ. EN EJECUTIVA A0860804530016277

0408700254572

RECAUDACION

R08852

A08547812

SOGEMO IBERICA SA

LIQ. EN EJECUTIVA A0860804530023955

0408700254563

RECAUDACION

R08852

A08547812

SOGEM+O IBERICA SA

LIQ. EN EJECUTIVA A0860804530015628

0408700254554

RECAUDACION

R08852

77288861Y

SOL OLIVARES BLAS DEL

LIQ. EN EJECUTIVA C0900104087520055

0499098296098

RECAUDACION

R08603

77288861Y

SOL OLIVARES BLAS DEL

LIQ. EN EJECUTIVA C0900104087519054

0499098296089

RECAUDACION

R08603

77288861Y

SOL OLIVARES BLAS DEL

LIQ. EN EJECUTIVA C0900104087397471

0499098296070

RECAUDACION

R08603

40863583N

SOL PLA FRANCISCO

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0499095920767

RECAUDACION

R25712

46336673E

SOLA LLOPIS SUSANA DE

LIQ. EN EJECUTIVA A0861004106027164

0599009550205

RECAUDACION

R08610

46313218G

SOLA QUINTANA

LIQ. EN EJECUTIVA A0860604530014933

0499090478728

RECAUDACION

R08606

78090634E

SOLA ROMA ALBERT

LIQ. EN EJECUTIVA C0900104257834970

0499100096632

RECAUDACION

R25782

78090634E

SOLA ROMA ALBERT

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0499095921912

RECAUDACION

R25782

B62963129

SOLADOS COTECA SL

LIQ. EN EJECUTIVA A0818604530034005

0599009479603

RECAUDACION

R08186

37511234M

SOLANA ROMERO MAXIMO

LIQ. EN EJECUTIVA A0812004106004730

0499055403623

RECAUDACION

R08120

37511234M

SOLANA ROMERO MAXIMO

LIQ. EN EJECUTIVA A0812004106012495

0499055403632

RECAUDACION

R08120

40969237G

SOLANES SALUD, JORDI

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0499066322865

RECAUDACION

R08732

40524484W

SOLANO GIFRE LLUIS

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0599010575634

RECAUDACION

R17025

40524484W

SOLANO GIFRE LLUIS

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

0599010575643

RECAUDACION

R17025

15835952S

SOLDEVILA CASALS LEONARDO

LIQ. EN EJECUTIVA A0860404106016554

0599010200635

RECAUDACION

R08782

46042449Z

SOLDEVILLA ABAD FERNANDO

LIQ. EN EJECUTIVA A0861004530030777

0599009544339

RECAU...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA