ANUNCI de l'Agència Tributària, de citació per a notificació per compareixença (núm. emissió: 05088320001).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Anuncis Diversos
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'AgËncia Tribut‡ria, de citaciÛ per a notificaciÛ per compareixenÁa (n˙m. emissiÛ: 05088320001).

En virtut del que disposa l'article 112 de la Llei General Tribut‡ria (Llei 58/2003 de 17 de desembre), no havent estat possible practicar la notificaciÛ per causes no imputables a l'AdministraciÛ i atËs que s'han realitzat, almenys, els intents de notificaciÛ exigits a l'esmentat article, pel present anunci se cita als obligats tributaris o representants que es relacionen en l'annex, per notificar-los per compareixenÁa el actes administratius derivats del procediments que s'hi inclouen.

Els interessats o els seus representants han de comparËixer en el termini m‡xim de 15 dies naturals, a comptar des de l'endem‡ de la publicaciÛ del present anunci en el ButlletÌ Oficial corresponent, en horari de nou a catorze, de dilluns a divendres i en els llocs que en cada cas s'assenyalen, a l'efecte de practicar les notificacions pendents en els procediments tramitats pels Úrgans que es relacionen en l'annex.

Una vegada exhaurit el termini sense haver comparegut, la notificaciÛ s'entÈn produÔda a tots els efectes legals des de l'endem‡ del venciment del termini assenyalar per comparËixer.

Barcelona, 16 de novembre de 2005

Juan Cano Garcia

Delegat especial

LLOC COMPAREIXEN«A

CP: CODI POSTAL; MUNI: MUNICIPI

OFICINA GESTORA

DOMICILI

CP

MUN

G06044 DON BENITO

CL ALONSO MARTIN 6

06400

DON BENITO

G08006 ARENYS MAR

CL POMPEU FABRA ESQ. VALLGOR

08350

ARENYS MAR

G08015 BADALONA

CL VIA AUGUSTA 22-24

08911

BADALONA

G08022 BERGA

PZ TARASCÛN 2-4

08600

BERGA

G08072 CORNELLA

CL RUBIO I ORS 284

08940

CORNELLA LL

G08095 GRANOLLERS

CL ALFONSO IV 9

08400

GRANOLLERS

G08100 L HOSPITALET

AV MASNOU 10

08905

HOSPITALET

G08112 MANRESA

CL CIRCUNVALACION 33

08240

MANRESA

G08120 MATARO

CL CAMI RAL 523

08302

MATARO

G08186 SABADELL

CL INDUSTRIA 41

08202

SABADELL

G08204 SANT CUGAT

CL MANEL FARRES S/N

08190

S CUGAT VALL

G08210 SANT FELIU

CL RAMON Y CAJAL 47-49

08980

S FELIU LLOB

G08245 SANTA COLOMA

PS LORENZO SERRA 22

08921

ST COLOMA GR

G08279 TERRASSA

CL VINYALS 17

08221

TERRASSA

G08299 VIC

CL RAIMUNDO ABADAL 11

08500

VIC

G08308 VILANOVA G.

RB SAMA 45

08800

VILANOVA GEL

G08602 COLOM

PS JOSEP CARNER 27

08038

BARCELONA

G08603 SANTS

CL CABALLERO 52

08014

BARCELONA

G08604 PEDRALBES

CL GENERAL MITRE 29

08017

BARCELONA

G08605 GRACIA

CL PRINCIPE DE ASTURIAS 66

08012

BARCELONA

G08606 HORTA

CL CIENCIAS 15-17

08032

BARCELONA

G08607 SANT ANDREU

CL SANT ANDREU 196

08030

BARCELONA

G08608 POBLE NOU

CL PEDRO IV 453

08020

BARCELONA

G08610 LETAMENDI

PZ LETAMENDI 13

08007

BARCELONA

G08850 URI

PZ DR.LETAMENDI 13-22 4∫

08007

BARCELONA

G17025 LA BISBAL

CL SOLIDARITAT 6

17100

LA BISBAL EM

G17072 FIGUERES

PZ PALMERA 4

17600

FIGUERES

G17600 GIRONA

AV GRAN VIA JAUME I 47

17001

GIRONA

G36600 PONTEVEDRA

PZ ORENSE 2

36071

PONTEVEDRA

G43125 REUS

PS DE MISERICORDIA 16

43205

REUS

G43600 TARRAGONA

RB NOVA 93

43071

TARRAGONA

AixÚ no obstant, si vostË ha canviat de domicili fiscal pot comparËixer a l'oficina de l'Agencia Estatal d' AdministraciÛ Tribut‡ria que li correspongui pel seu domicili fiscal per a la pr‡ctica de les notificacions pendents.

ANNEX

PRO: PROCEDIMENT; EXP: EXPEDIENT; O.RES: ”RGAN RESPONSABLE; LL: LLOC COMPAREIXEN«A

NIF

NOMBR

PRO

EXP

”. RES

LL

37200446Q

LEON RUIZ JUAN

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599079945960

GESTION

G08095

45539019P

LEON SABATE BEGO—A

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599086391998

GESTION

G08006

40989078L

LEON SILVA SILVIA

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088608599

GESTION

G08607

B35605278

LEONI SPEZIALKABEL IBERICA, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599076892342

GESTION

G08204

B59750836

LEOS BLUE, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599064836517

GESTION

G08610

38114168V

LERA PAMIES PAULINO

EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -

0599086925360

GESTION

G08603

A17046434

LES GABARRES SA

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599081658954

GESTION

G17025

A17046434

LES GABARRES SA

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599078108567

GESTION

G17025

B17620667

LES JARDINS D ISIS SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599094551861

GESTION

G17600

F62765383

LES SSS, SCCL

LIQ.PROVISIONAL IVA 2004

0599084965114

GESTION

G08279

33148580Z

LESTA SANCHEZ MANUEL

PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION

0599062139353

GESTION

G08095

B62737952

LETAC MAX, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599059677948

GESTION

G08602

X3487418C

LETTERIELLO CHISTIAN LIBERATO

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599092530236

GESTION

G08610

B17226994

LEUGIM VESAL, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599067600386

GESTION

G17600

X2955385T

LEV LYUBOV

EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -

0599068958785

GESTION

G08610

X2954927W

LEV VOLODYMIR

EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -

0599068958794

GESTION

G08610

46348910T

LEVY MAGUET ALIX

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599067789137

GESTION

G17600

G61971578

LEX & TRADE SERVICIOS JURIDICOS, A.I.E

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599088032574

GESTION

G08610

B63428718

LEXICAR SL

CARTA DE REQUERIMIENTO

0599064289880

GESTION

G08607

B61752416

LEXUS AND CONSULT SL

EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -

0599078485573

GESTION

G08095

X2553921R

LEZAMA ARMAS YENI CONSUELO

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599091720544

GESTION

G08610

B60951118

LF COURIER, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088619076

GESTION

G08608

X3450021K

LI XIAOWEN

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088608891

GESTION

G08607

34759525Q

LIAHAMDI ROSELL FATIMA

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599091719078

GESTION

G08610

B62862107

LIASOL CONSTRUCCIONES 2002, SL

TRAMITE DE AUDIENCIA

0599067135791

GESTION

G08610

E58292707

LIBERRA FRANZ DIETER SANZ BAEZ BEATRIZ

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599095254743

GESTION

G08308

B60854866

LIBRA 2000, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599088014790

GESTION

G08210

B62742481

LIBRE ARBITRE SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599074295408

GESTION

G08602

B60713047

LICAR-BAGES, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599088009593

GESTION

G08112

B60713047

LICAR-BAGES, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599088009584

GESTION

G08112

B60713047

LICAR-BAGES, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599088009575

GESTION

G08112

A58055591

LICENCIAS DEL MEDITERRANEO SA

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088610880

GESTION

G08608

N0065730D

LICOM SYSTEMS LTD, S. ESPAÒA

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599076520111

GESTION

G08610

B62167804

LICTEC PROMOCIONS, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599085899115

GESTION

G08279

A08815433

LIDER PELL, SA

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599078881133

GESTION

G08095

B62294699

LIERSON INVEST, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599092538596

GESTION

G08610

G17617390

LIGNEA, SC

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599073242735

GESTION

G17600

G17617390

LIGNEA, SC

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599073242726

GESTION

G17600

B63008403

LIMADOS Y PULIDOS SANT FELIU SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599072780001

GESTION

G08210

B61919585

LIMARAUTO MOTORS, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599072790516

GESTION

G08610

B17499922

LIMIT IMPORT SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599086465981

GESTION

G17600

B17499922

LIMIT IMPORT SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599094544482

GESTION

G17600

B17549486

LIMIT PLAYA SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599078109923

GESTION

G17025

B17549486

LIMIT PLAYA SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599079969859

GESTION

G17025

B17549486

LIMIT PLAYA SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599079969840

GESTION

G17025

B17549486

LIMIT PLAYA SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599079969830

GESTION

G17025

B17253758

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CRISTAL, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599073243862

GESTION

G17600

B61935300

LIMPIEZAS BERGUA, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0499091078888

GESTION

G08603

G62733753

LIMPIEZAS BUTRON, SCP

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088562911

GESTION

G08100

G62733753

LIMPIEZAS BUTRON, SCP

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088562902

GESTION

G08100

G62733753

LIMPIEZAS BUTRON, SCP

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088562893

GESTION

G08100

G62733753

LIMPIEZAS BUTRON, SCP

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088562884

GESTION

G08100

B62559091

LIMPIEZAS CAN MIR SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599076893772

GESTION

G08204

B17665852

LIMPIEZAS LOREMAR, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599067602265

GESTION

G17600

B17503459

LIMPIEZAS SERVICIOS MANTENIMIENTOS COS

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599073245458

GESTION

G17600

B62828249

LIMPIEZAS Y PULIDOS CADAVID, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599076908934

GESTION

G08608

X0652375A

LIMRANI, ASMAA

EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -

0599072142652

GESTION

G08095

X1463729D

LIN HUANKANG

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599088038029

GESTION

G08610

X2774746A

LIN YUANQUN

RESOLUCION EXPRESA IVA 2004

0599074508285

GESTION

G08006

09689668K

LINACERO VALLE ISIDORO

EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -

0599072142057

GESTION

G08095

37649535F

LINARES SOLER ALFREDO

EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -

0599072139031

GESTION

G08095

B62497177

LINDIS MARKET, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599088027368

GESTION

G08608

B62497177

LINDIS MARKET, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599076910878

GESTION

G08608

A58183906

LINE 145 SA

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599076513942

GESTION

G08602

G60964749

LINEA 25 TINTORERS, SCP

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0499091078686

GESTION

G08603

A08908659

LINEA 27 SA

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599076521880

GESTION

G08610

B61166708

LINIA DE DANSA MARTA SALVAT, SL

NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -

0599085858460

GESTION

G08006

A58510918

LINKER SA

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599088610890

GESTION

G08608

B59983940

LINMOVAL, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599069987990

GESTION

G08610

B59983940

LINMOVAL, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599069987981

GESTION

G08610

B61786901

LINODAY Y ASOCIADOS, SL

RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -

0599064834858

GESTION

G08610

B58920596

LINX CATALUÒA, SL

RESOLUCION...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA