ORDRE ARP/110/2018, de 29 de juny, per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2018.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera comuna, cal contribuir a l'augment de la productivitat, a un nivell de vida adequat per al sector pesquer, inclòs el sector de la pesca a petita escala i a la estabilitat dels mercats. La política pesquera comuna ha de contribuir a la Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador i promoure la consecució dels objectius establerts en aquesta Estratègia.

L'article 5 de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix com a finalitats d'aquesta Llei, entre d'altres: millorar les condicions de les activitats pesqueres, promoure la viabilitat socioeconòmica de l'activitat dels pescadors professionals, i fomentar i protegir els arts de pesca tradicionals.

Des de l'any 1987, la Generalitat de Catalunya ha volgut honorar les persones físiques i jurídiques que han aportat valor i dedicació al difícil món de la pesca, i així reconèixer la seva contribució al manteniment de l'activitat pesquera tal com promou la política pesquera comuna.

El Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector agrari i pesquer català, va crear la Medalla i la Placa de la Pesca Catalanes, amb caràcter exclusivament honorífic, amb la finalitat de recompensar les persones físiques i jurídiques que hagin contribuït a millorar el sector pesquer a Catalunya.

D'acord amb el que estableix l'article 2 de l'esmentat Decret 36/1987, aquestes distincions s'atorgaran anualment i les seves característiques seran regulades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En funció d'aquesta disposició, i amb la finalitat que aquest atorgament tingui la màxima transparència, publicitat i concurrència, és procedent convocar el procés i establir les bases per a l'atorgament de la Medalla i de la Placa de la Pesca Catalana,

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides d'acord amb el Decret 36/1987, de 29 de gener,

Ordeno:

Article 1

Objectiu i categoria dels guardons

Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.

Els guardons són de dues classes: la Medalla i la Placa de la Pesca Catalana. La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones físiques que hagin contribuït amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català. La Placa de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA