ORDRE EDU/4/2019, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2019 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

És una prioritat del Departament d'Educació l'establiment de mesures de suport a la internacionalització, l'emprenedoria, la innovació, la competitivitat i l'èxit escolar dels centres educatius de Catalunya, i en conseqüència, optimitzar l'ús dels recursos internacionals, europeus, estatals i de la Generalitat de Catalunya més escaients a aquest propòsit.

Mitjançant aquesta Ordre es dóna publicitat, d'una banda, a la Convocatòria de propostes 2019 del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i per un altre al document Guia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA