ORDRE JUS/36/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, i es deroga l'Ordre JUS/198/2020, de 29 d'octubre (DOGC núm. 8270, de 13.11.2020).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO