ORDRE TSF/172/2020, de 8 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pels sindicats ASPEPC·SPS i CGT (amb registre d'entrada de 25 de setembre de 2020), que està prevista per als dies 9 i 15 d'octubre de 2020, des de les 8.00 fins a les 22.00 hores, i que afecta el personal docent (funcionari i interí) i el personal laboral destinat en centres i serveis educatius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el personal docent (funcionari i interí) i el personal laboral destinat en centres educatius de titularitat i gestió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el personal docent i laboral amb destinació a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de titularitat municipal a Catalunya i el personal docent (funcionari, interí i laboral) de centres de titularitat municipal a Catalunya;

Vist que davant d'una convocatòria de vaga s'ha de valorar si afecta serveis essencials per a la comunitat, és a dir, si afecta drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, ja que en aquests supòsits l'article 28.2 de la Constitució assenyala que s'ha d'assegurar el manteniment d'aquests serveis, i també ho especifica el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, que atorga les competències a l'autoritat governativa per assegurar-ne el funcionament;

Vist que cal compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis essencials per tal de garantir els drets constitucionals, tal com disposen els articles 28 i 37 de la Constitució;

Vist que en els darrers anys s'han produït transformacions profundes en la societat, com la incorporació massiva de les dones al món del treball, la qual cosa ha comportat la necessitat de ponderar un nou equilibri entre el dret fonamental a la vaga per part del personal docent i el dret essencial al treball per part de tota la població en condicions d'igualtat, i preservar el dret a la seguretat dels menors;

Vist que, en aquest supòsit, la durada de la vaga és de dos dies no consecutius, i que el dret fonamental afectat és el dret al treball dels ciutadans i ciutadanes que deixen els seus fills sota la tutela de les escoles, així com el dret a la seguretat de l'alumnat que accedeix als centres educatius;

Vist que, davant la possibilitat que quedin interromputs els serveis d'educació dels centres públics, es podria produir una situació en la qual tots els treballadors...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA