ORDRE TSF/51/2018, de 8 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials de desplaçament i de seguretat viària en les autopistes de les quals són concessionàries les empreses Autopistes de Catalunya, SA (AUCAT) i Infraestructures Viaries de Catalunya, SA (INVICAT), integrades dins la Unitat de Negoci d'Abertis Autopistas de España (UNaAE), en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya (Ordre de 8 de maig, publicada al BOE núm. 113, de 10 de maig).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat CCOO (amb registre d'entrada en el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social de 20 d'abril de 2018) en les empreses integrades dins la Unitat de Negoci d'Abertis Autopistas de España, del qual formen part l'empresa Autopistes de Catalunya, SA (AUCAT), que gestiona l'autopista C-32 Sud (Castelldefels – El Vendrell) i l'empresa Infraestructures Viaries de Catalunya, SA (INVICAT), que gestiona les autopistes C-32 Nord (Montgat – Palafolls) i C-33 (Mollet del Vallès – Granollers), que està prevista per als dies 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de maig i per als dies 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de juny de 2018, amb aturades de dues hores durant les franges horàries que s'indiquen a continuació: el divendres, per al personal a torn, de 18.00 a 20.00 hores i per les activitats organitzades per torns partits, de 11.30 a 13.30 hores; el dissabte, per al personal a torn, de 12.00 a 14.00 hores; i el diumenge, per al personal a torn, de 19.00 a 21.00 hores i de 22.00 a 24.00 hores; i que afecta tota la plantilla de les empreses;

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat USO (amb registre d'entrada en el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social de 26 d'abril de 2018) en les empreses integrades dins la Unitat de Negoci d'Abertis Autopistas de España, del qual formen part l'empresa Autopistes de Catalunya, SA (AUCAT), que gestiona l'autopista C-32 Sud (Castelldefels – El Vendrell) i l'empresa Infraestructures Viaries de Catalunya, SA (INVICAT), que gestiona les autopistes C-32 Nord (Montgat – Palafolls) i C-33 (Mollet del Vallès – Granollers), que està prevista per als dies 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de maig i per als dies 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de juny de 2018, amb aturades de dues hores durant les franges horàries que s'indiquen a continuació: el divendres, per al personal a torn, de 18.00 a 20.00 hores i per les activitats organitzades per torns partits, de 11.30 a 13.30 hores; el dissabte, per al personal a torn, de 12.00 a 14.00 hores; i el diumenge, per al personal a torn, de 12:00 a 14:00 hores; de 19.00 a 21.00 hores i de 22.00 a 24.00 hores; i que afecta tota la plantilla de les empreses;

Vist que el lliure desplaçament s'ha de considerar un dret essencial de la ciutadania de conformitat amb l'article 19 de la Constitució, i que aquest dret s'ha de garantir amb les condicions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA