EDICTE de 15 de juny de 2005, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Servei Català de Trànsit
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de 15 de juny de 2005, de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors.

De conformitat amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), mitjançant aquest Edicte es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex, com a titulars dels vehicles que s'hi esmenten, el requeriment d'identificació de conductor que preveu l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que s'ha intentat notificar-ho personalment a les persones interessades sense que això hagi estat possible, la notificació es porta a terme mitjançant aquest Edicte per a coneixement seu, a les quals servirà de notificació individual, amb l'advertiment que disposen d'un període de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per facilitar per escrit les dades relatives al conductor responsable de la infracció (nom, cognoms, número de DNI, data de naixement i domicili) al servei territorial de trànsit instructor, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Finalitzat el termini esmentat sense que s'hagin comunicat les dades requerides, el titular del vehicle serà sancionat pecuniàriament com a autor d'una falta greu, de conformitat amb l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, esmentat.

Barcelona, 15 de juny de 2005

Rafael Olmos i Salaver

Director

Annex 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Via Laietana, 60, 08003 Barcelona.

Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.

Lleida: República de Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 hores i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 14 hores. Horari d'estiu: de 8.30 a 14 hores.

Annex 2

E=núm. d'expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); V=núm. d'identificació del vehicle; D=data de la denúncia; H=hora de la denúncia; L=lloc de la infracció.

Titular

E

V

D

H

L

JUARRERO J ELEXPURU ARTECHE

25/0349998-1

8127BJS

25/03/2005

11.00

C-142, PK 3,7

A GARCIA FABRA PERITACIONE

08/2271210-0

B3503XD

21/03/2005

17.09

C-33, PK 86,1

A T GARCIA ROS SL

17/0453426-4

8889DCW

01/02/2005

19.53

N-II, PK 775,6

ABIAL EXPRESS SISTEM SL

08/0978537-1

B9439US

08/11/2004

18.00

C-17, PK 15,5

AC SISTEMAS SL

43/9013207-1

2195CRF

29/05/2005

23.01

T-11, PK 14,1

ACB GABINET CORREDURIA DA

43/9013074-4

GI7630AK

20/05/2005

21.23

T-11, PK 14,1

ACROS TARADELL SL

08/1857105-3

2334CBS

01/03/2005

16.56

C-17, PK 70,0

ADNET SL

08/2271981-4

0469CXZ

08/05/2005

11.40

C-17, PK 14,5

AERPLUS CLIMATIZACION SL

08/9119831-5

7356CTL

16/05/2005

15.44

C-17, PK 16,5

AGROCENTRE SA

08/9118608-2

8285DGT

07/05/2005

12.11

C-32, PK 48,1

AGRUPACIO EMPRESARIAL GIRO

17/9006101-0

8268CNG

26/04/2005

15.25

N-II, PK 761,0

AIRCOMREUS SL

43/9012550-7

0978CHY

09/05/2005

21.57

T-11, PK 14,1

AIRCOMREUS SL

43/9012596-5

0978CHY

10/05/2005

22.26

T-11, PK 14,1

AIRTACLIMA SL

08/9121147-9

0039BCN

15/05/2005

17.29

C-31, PK 215,2

ALFONSO, A.

08/1081887-2

C9303BNN

16/04/2005

21.55

CUBELLES

ALQUISERVICIOS LSL SA

43/9001993-4

9617CNZ

19/01/2005

16.41

T-11, PK 14,1

ALUMINIOS DEL FRANCOLI SL

43/9012750-4

7793CRG

13/05/2005

21.03

T-11, PK 14,1

ALUMOLDES IBERICA SL

08/9064630-4

9917CNG

21/12/2004

12.49

C-32, PK 53,8

ANCALI RESTAURACIO SL UNI

17/9006547-1

9813CDM

09/05/2005

12.28

C-25, PK 213,6

ANCAPEL SL

08/9117584-4

3211CCM

05/05/2005

22.00

C-31, PK 215,2

ANDROGINA SL

43/9011101-8

0176CCM

18/04/2005

11.40

T-11, PK 14,1

ANGOME 2003 SL

08/9108917-9

0350DCK

08/04/2005

12.05

C-31, PK 215,2

ANTONIO CAMPOY SL

08/2037451-2

1266CZZ

11/02/2005

16.08

B-20, PK 23,5

APLIASFALT SL

08/2264703-7

0176BVY

15/02/2005

12.46

C-17, PK 22,7

ARAM TELECOM SLL

25/9026171-9

3339DHK

20/03/2005

03.45

A-2, PK 510,0

ARDELAT SL

25/0349682-2

8725CCT

23/03/2005

10.50

C-28, PK 37,6

ARISA GESTIO I ADMINISTRAC

08/9120611-7

4116BXT

09/05/2005

09.16

C-31, PK 186,0

ARITZ TECNOLOGIA Y SERVICI

43/9011834-5

3579BPD

29/04/2005

14.48

C-14, PK 3,3

ARIZA PROTECCION SL

08/9121643-3

1251BVY

13/05/2005

08.36

C-17, PK 7,9

ARPLANT SL

08/1050451-9

6766BNX

18/12/2004

05.45

C-59, PK 12,0

ASSESSORIA JURIDICO LABORA

43/9012745-0

4358BKT

13/05/2005

17.58

T-11, PK 14,1

ASYMED CREDITO Y CAUCION S

25/0367744-0

B7380UP

26/02/2005

11.31

AP-2, PK 134,5

AUTO BETULO SA

08/9122255-1

9148DCF

22/05/2005

13.30

C-31, PK 215,2

AUTO BETULO SA

08/9122966-4

7899CBG

23/05/2005

12.05

C-17, PK 7,9

AUTO BETULO SA

08/9123109-0

B2997tl

27/05/2005

11.14

C-17, PK 7,9

AUTO ORIGINAL SL

08/9119081-1

6228DJD

09/05/2005

19.05

C-32, PK 48,1

AUTOBECO SA

17/0464902-8

0137CPW

22/01/2005

10.15

GIV-6024,

PK 1,9

AUTOMOBILS PRUNA SA

08/9123160-6

5060DFV

28/05/2005

17.51

C-17, PK 7,9

AUTOMOCIO M J NOVENTA Y NU

08/9114332-8

T7039BB

25/04/2005

17.21

C-32, PK 48,1

AUTOMOCION MARVI SA

43/9012572-2

2094DHR

10/05/2005

14.50

T-11, PK 14,1

AVICOLA MILA SAT N. 283

08/9109187-1

9750CBV

10/04/2005

07.53

C-17, PK 16,5

B C N CONSTRUMAT SL

08/9111972-5

7071DFW

14/04/2005

14.28

C-32, PK 48,1

B CARPE SL

08/9121180-2

6792BXW

12/05/2005

23.00

C-31, PK 215,2

B HOUSE SCP

08/9115956-0

2165CYY

02/05/2005

13.53

C-32, PK 85,0

BACK HILL BUSINESS SL

08/9120311-8

9720CZV

16/05/2005

10.35

C-32, PK 85,0

BADIA HORTOFRUITS SL

08/2270336-0

9597CMJ

11/03/2005

11.01

C-33, PK 86,1

BAGALL BOSSES DE PAPER SL

08/9121918-0

B 4971VD

18/05/2005

13.11

C-17, PK 7,9

BASSA NOVA SL

25/0369102-9

L2175AB

03/03/2005

12.21

C-12, PK 149,5

BCA ESPAÑA AUTOSUBASTAS DE

25/9026957-6

6899BCN

06/04/2005

23.01

AP-2, PK 164,9

BEPRIM SA

08/2271777-0

6403BDX

12/12/2004

11.13

C-33, PK 87,0

BEST HOTELS SL

43/9012930-6

7905CFY

17/05/2005

17.43

T-11, PK 14,1

BIENEN KONIGIN SL

08/2036939-8

9111BDK

30/04/2005

15.55

N-II, PK 631,5

BLOODSTAR SERVEIS SL

08/2033514-0

4516DDM

25/04/2005

16.40

B-20, PK 20,0

BLOODSTAR SERVEIS SL

08/2033516-9

4516DDM

25/04/2005

16.40

B-20, PK 20,0

BMC SOFTWARE SA

08/1456931-2

5342DDZ

11/02/2005

08.35

B-224, PK 10,0

BOCHICA SA

08/9119827-8

B1104ST

16/05/2005

15.14

C-17, PK 16,5

BOETTI ZARATE SL

25/9031700-4

0139CBR

03/05/2005

13.30

AP-2, PK 164,9

BORANCLA SL

25/0204025-0

V 4988GW

15/03/2005

17.35

SALARDU

BORN SUBASTAS SA

08/1329895-0

0310BPD

08/05/2005

14.10

C-35, PK 28,0

BUFETE PUJADAS SL

08/9121867-8

B2028LV

16/05/2005

13.23

C-17, PK 7,9

BY DEMES SL

08/9120486-9

9022DGC

22/05/2005

12.10

C-32, PK 85,0

C21T SL

08/9116096-0

6406CVG

29/04/2005

19.56

C-32, PK 48,1

CACOMSA SL

25/9032201-4

9042BSC

11/05/2005

09.57

C-14, PK 134,3

CAHE SA

08/9118960-0

5799BXW

18/05/2005

13.33

C-32, PK 53,8

CALZADOS CELESTE SL

08/9121523-4

B9891HV

10/05/2005

09.28

C-17, PK 7,9

CAMP BASE GRANOLLERS SCP

08/2079090-4

B6028WH

20/04/2005

11.00

C-17, PK 22,0

CAN MELCHOR S SCP

08/9121391-0

B 6438TM

15/05/2005

20.58

C-31, PK 215,2

CAR MOBIL SERVEIS D INTERM

08/9121506-9

1826CRG

18/05/2005

21.51

C-31, PK 215,2

CASH CONVERTERS ESPAÑA SL

08/9093501-6

6445BDP

16/02/2005

13.50

C-31, PK 215,2

CAVEDIST SL

08/9119987-4

1491CRX

21/05/2005

22.04

C-32, PK 50,1

CBC DISSENY GRAFIC SCP

08/1682928-7

3584BJY

18/12/2004

12.00

C-31, PK 190,0

CDT SL

08/9118628-8

6756BHX

07/05/2005

13.30

C-32, PK 48,1

CENTRAL DE CONTROL MEDICO

08/2270461-8

2778CHB

24/03/2005

11.48

C-33, PK 86,1

CENTRO DE ESTUDIOS LAYETAN

08/9120094-0

8354BPC

10/05/2005

16.14

C-32, PK 85,0

CERZASA SL

25/9031030-5

4133CVR

24/04/2005

12.11

A-2, PK 510,0

CIBERESPECTACLE SL

25/9031179-0

9760CHJ

26/04/2005

08.27

AP-2, PK 164,9

COFFEE CENTER SL

17/9006124-1

0239CYK

28/04/2005

11.41

C-25, PK 230,1

COFFEE CENTER SL

17/9006261-7

0239CYK

01/05/2005

08.34

C-25, PK 230,1

COMBA CARS SL

08/9122198-5

0216DJP

21/05/2005

18.28

C-31, PK 215,2

COMDIPUNT SA

08/9120306-9

5595BYJ

16/05/2005

09.02

C-32, PK 85,0

COMERCIAL COMPTE SA

17/9004255-2

B6770TV

13/03/2005

23.42

C-25, PK 230,1

COMERCIAL JCP SL

17/0334437-2

3284CMH

29/03/2005

10.40

SUPER-

MOLINA

COMERCIAL MONTANE BOSCH SL

25/9030872-2

B6175TV

22/04/2005

05.59

A-2, PK 510,0

COMPO AGRICULTURA SL.

08/9089930-9

4133BYX

27/02/2005

17.59

C-31, PK 215,2

COMPUS MANGEMENT SL

08/9119908-8

0146BPD

22/05/2005

09.15

C-32, PK 53,8

CON TAIMIL DOS MIL TRES SL

08/1686994-9

5927CDD

18/02/2005

11.45

B-23, PK 5,4

CONFECCIONES AMS VEINTI UN

08/9120328-8

2052CKF

16/05/2005

14.37

C-32, PK 85,0

CONNECT SALOU SCP

43/9011043-9

7297DJC

22/04/2005

11.39

C-14, PK 3,4

CONSTAFORM SL

08/9119062-8

3207CYT

09/05/2005

17.04

C-32, PK 48,1

CONSTMODER SL

08/9102576-1

8675CXP

23/03/2005

18.07

C-31, PK 215,2

CONSTRUCCIO DE JARDINS VIC

17/9006903-1

9279BLS

27/05/2005

10.57

C-25, PK 230,1

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUB

08/1533233-3

4634BZV

07/05/2005

03.20

C-31, PK 180,1

CONSTRUCCIONS ALTAYO SL

08/9112762-0

B1098VJ

19/04/2005

13.02

C-32, PK 48,1

CONSTRUCCIONS LARISE SL

08/9118264-4

7879BTX

07/05/2005

10.46

C-58, PK 15,7

CONSTRUCCIONS LARISE SL

08/9118345-4

7879BTX

08/05/2005

08.08

C-58, PK 15,7

CONSTRUCCIONS RUMASAN SL

17/9006904-3

6556BYX

27/05/2005

11.03

C-25, PK 230,1

CONSULTING EMMA VANDRELL S

08/9120176-0

6398CMB

13/05/2005

12.44

C-32, PK 85,0

CONSULTORA D EXPEDIENTS SL

08/9097585-3

0742CWM

10/03/2005

10.50

C-32, PK 48,1

CONTORN SL

08/9121216-2

2474CLW

13/05/2005

15.44

C-31, PK 215,2

CONTRATAS Y SISTEMAS ECOLO

43/9013026-8

6168BSL

20/05/2005

06.14

T-11, PK 14,1

COPECINTER SL

08/9119784-0

0216CFD

15/05/2005

21.29

C-17, PK 16,5

CORREDURIA D ASSEGURANCES

08/9119964-2

5531CTJ

21/05/2005

02.37

C-32, PK 50,1

COTTON AND BEACH DIFFUSION SL

08/9099170-8

1841BPS

14/03/2005

16.53

C-31, PK 215,2

COTTON AND BEACH DIFFUSION

08/9104177-0

1841BPS

01/04/2005

13.06

C-32, PK 85,0

CREACASA GESTORES INMOVILI

08/9117744-0

3701DBV

04/05/2005

14.19

C-32, PK 48,1

CREACIONES SHUES SL

25/0340551-8

V8212HF

22/03/2005

08.22

SALARDU

CREDITREUS...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA