ORDRE PRE/294/2004, de 4 d'agost, sobre preus de subscripcions a la base de dades del DOGC per internet, DVD, servei de DOGC a la carta, cobertes, col·leccions enquadernades i servei de recerca i reproducció de textos del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE PRE/294/2004, de 4 d'agost, sobre preus de subscripcions a la base de dades del DOGC per internet, DVD, servei de DOGC a la carta, cobertes, col·leccions enquadernades i servei de recerca i reproducció de textos del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Vist l'article 23 de la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya;

Atès que cal establir els preus públics de les subscripcions i d'altres serveis del DOGC,

Ordeno:

Article 1

Preus de venda defotocòpies i/o reproducció de pàgina, de cobertes de volums i enquadernació

a) El preu presencial de cada fotocòpia i/o de reproducció de imatge de pàgina és de 0,12 euros.

b) El preu de cobertes en tapa dura de cada volum és de 7,48 euros. El preu d'enquadernació és de 20,80 euros per unitat.

c) Els preus de la col·lecció enquadernada per anys són els següents:

Període de col·lecció

euros

1977-78 (1 volum)

33,72

Any 1979 (2 volums)

47,21

Any 1980 (2 volums)

74,19

Any 1981 (2 volums)

74,19

Any 1982 (4 volums)

101,15

Any 1983 (4 volums)

101,15

Any 1984 (4volums)

101,15

Any 1985 (4volums)

148,36

Any 1986 (4volums)

148,36

Any 1987 (4volums)

148,36

Any 1988 (4volums)

148,36

Any 1989 (4volums)

148,36

Any 1990 (4volums)

161,85

Any 1991 (4volums)

161,85

Any 1992 (12volums)

298,22

Any 1993 (12volums)

298,22

Any 1994 (12volums)

298,22

Any 1995 (12volums)

298,22

Any 1996 (12volums)

298,22

Any 1997 (12volums)

298,22

Any 1998 (13volums)

323,07

Any 1999 (13volums)

323,07

Any 2000 (13volums)

323,07

Any 2001 (13volums)

323,07

Any 2002 (13volums)

323,07

Any 2003 (13 volums)

323,07

d) El preu unitari de cada volum s'ha de determinar dividint el preu total de la col·lecció de l'any corresponent pel nombre de volums que la componen.

e) El preu unitari del volum de la col·lecció enquadernada per a l'any 2004 és de 24,85 euros. El preu total s'ha de determinar d'acord amb els volums que la componen.

f) Les eventuals despeses de tramesa són a càrrec del comprador.

Article 2

Subscripció a la base de dades documental del DOGC

La base de dades documental del DOGC (des del 1977 fins a l'actualitat) accessible per internet i amb prestacions de recerca i de recuperació de textos, és de 500,25 euros per al nou subscriptor o subscriptora i de 218,86 euros anuals per a les renovacions posteriors.

Quan es tracti d'una subscripció a utilitzar per més d'un usuari o usuària, la contractació de les llicències necessàries...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA