ANUNCI de citació a termini d'interessats en relació amb la recaptació de deutes tributaris i no tributaris en període executiu i les actuacions que se'n deriven.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

En virtut del que disposa l’article 112.1 i 112.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es fa públic que havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l’annex d’aquest Anunci, sense que la notificació esmentada s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració tributària, per mitjà d’aquest Anunci se’ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s’indica a l’annex, personalment o mitjançant els seus representants degudament acreditats, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC, amb l’advertiment que, en cas contrari, es considerarà produïda la notificació l’endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Teresa Ribas i Algueró

Delegada territorial a Barcelona

Annex

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona) avinguda del Litoral, número 30, 08005 Barcelona.

Concepte: Diligències d’embargament emeses en virtut del Conveni de col·laboració en matèria d’embargaments signat entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Contribuent NIF Referència
(AZ) ESTUDIS PROJECTES MEDI AMBIE B64266208 EG201360314764576
A C SOKIO 2000 SL B61707147 EG201360314762094
AAIDOUN M 48212297L EG201360214736483
ABAD C X1960317G EG201360314972740
ABAD E 77296408D EG201360314761019
ABAD I 77601459B EG201360214741264
ABAD J 41906143M EG201360314761948
ABAD J 46591960D EG201360314763524
ABAD M 37291351W EG201360314971520
ABAJO M 38849057X EG201360314763265
ABARCA F 24215474Q EG201360314763940
ABARCA J 40527563E EG201360314766168
ABARCA Y 46773030T EG201360114731840
ABDULKARIM T X0498261N EG201360314971762
ABELLA D 52628464W EG201360314973990
ABELLA M 36984630D EG201360314760024
ABELLAN A 52754126S EG201360314769732
ABENIA M 37376945J EG201360314761438
ABREGU J 53294738N EG201360314760198
ABRIL A 36750463M EG201360314767175
ABRIL M 38152718L EG201360114732180
ABRIL O 47701098H EG201360214735735
ACEBEDO S 37358075A EG201360214739325
ACEDO J 35052750Z EG201360314765501
ACEITUNO C 50782786M EG201360314760401
ACETA J 38840512K EG201360114732572
ACETEC 27 SL B62663810 EG201360114731096
ACEVEDO G X8410555F EG201360314975538
ACHELL C 44421192G EG201360314764610
ACOSTA P 47952982Y EG201360314769424
ACTION PLAN PROJECTS SL B43936806 EG201360314768731
ACUÑA M 47612959S EG201360314762461
ACUÑA R 48223995X EG201360214741815
ADAM J 38861958P EG201360314769039
ADRADOS M 40342423D EG201360314766788
ADROVER O 46760336W EG201360314764550
ADVISOR GROUP SPAIN SL B64945439 EG201360314765553
AFUERA J 05856161Q EG201360314760166
AGROPECUARIA JUIGUES S L B17556374 EG201360314766146
AGRUPACION CATALANA PERUANA SL B64291404 EG201360114729114
AGUADO A 46345607D EG201360314763769
AGUDO C 36565639D EG201360314761671
AGUDO F 45463274W EG201360114730146
AGUERA L 46044494N EG201360314760555
AGUILA G 44004602J EG201360314759615
AGUILA I 40358439V EG201360314766503
AGUILAR E 47835911M EG201360314769688
AGUILAR GALINDO D 47868020Y EG201360314765378
AGUILAR J 46525847K EG201360314761887
AGUILAR J 53032892K EG201360314769996
AGUILAR S 38071079F EG201360314763101
AGUILAR T 53637059R EG201360314766162
AGUILERA A 43413540M EG201360214740969
AGUILERA F 52196163D EG201360214741366
AGUILERA I 34759980B EG201360314767980
AGUILERA J 33869573A EG201360214735508
AGUILERA M 36531855N EG201360114729154
AGUILERA M 39185633G EG201360114729658
AGUILERA N 47789806S EG201360214741716
AGUIRRE J 47605176Y EG201360314770015
AGULLO M 46318008X EG201360214734550
AGUNDEZ M 47636163N EG201360314764051
AGUYE G 38124759M EG201360314759616
AHMAD I X4000653X EG201360314767439
AICART J 46144782C EG201360314765619
AIRES B 39371234H EG201360314769724
AISA N 46759793B EG201360314765704
AITEX SA A08338147 EG201360114728760
AIZPURUA M 47611891M EG201360314978920
AJENJO J 16784422B EG201360314760779
AJI SECO RESTAURACION SCP J63951065 EG201360314766605
AKHRIF A X9488710Z EG201360314766476
AL AWAIS PAK FOOD 786 SL B65286064 EG201360214742000
ALAMAR M 52461488Y EG201360314763680
ALAMEGO J 38980780N EG201360214734687
ALAMEGO M 34750129G EG201360214735164
ALAMILLOS N 38401730X EG201360214741177
ALAMOS J 38443076W EG201360314761021
ALARCON K 53638331P EG201360314767419
ALARI M 37356739R EG201360214741330
ALASTRUEY A 39182363T EG201360314766942
ALBA A 33930864E EG201360114731095
ALBALATE X 53294241K EG201360314765362
ALBERG TORRE BARO SL B25375486 EG201360314764630
ALBERNI A 36515498P EG201360314763395
ALBERNIS A 27745656C EG201360314769306
ALBERO L 40962368N EG201360314759926
ALBEROLA P 37286729A EG201360214736808
ALBERT D 38819118V EG201360314769389
ALBERT J 46407429F EG201360314763431
ALBIÑANA T 48291514R EG201360214737086
ALBIOL K 38111249L EG201360214738966
ALBOROTO NAUTICO SL B64159759 EG201360314764686
ALCAIDE A 35035599K EG201360214741313
ALCALA A 53317282Q EG201360214740952
ALCALA E 38459679E EG201360214737163
ALCALDE D 45494822V EG201360214735769
ALCALDE F 40425997R EG201360214741817
ALCALDE M 46064840A EG201360314763676
ALCANTARA F 77618973E EG201360314768746
ALCANTARA L 37383383B EG201360114727530
ALCANTUD F 38720131E EG201360114728078
ALCARAZ R 45638811A EG201360114731682
ALCAZAR M 46523057Z EG201360214735621
ALDEA A 46829459X EG201360314766465
ALDEAMIL M 45497191V EG201360214736092
ALDOMA J 78082967Z EG201360314763230
ALEGRE J 46716746C EG201360314762848
ALEGRE M 38485522J EG201360314760245
ALEGRE M 79290449L EG201360314765098
ALEGRE S 39878148N EG201360314769673
ALEGRET F 39020374T EG201360214740374
ALEIXANDRE S 46344565W EG201360214739664
ALEMAN J 46801432C EG201360214735695
ALEMANY S 37280097H EG201360314760934
ALEÑA J 38811652A EG201360314761236
ALENDA POLANCO SCP J64446941 EG201360214736116
ALEXANDRESCOFF J 52196257B EG201360314760606
ALFARO E 41595917A EG201360314770005
ALFONSEA ROMERO SL B60496221 EG201360114731944
ALFONSEDA J 46005342Y EG201360114731981
ALFONZO E 49201087Q EG201360314766313
ALGAR C 46718152T EG201360314764284
ALGRA A X9004776T EG201360214742021
ALIFA M 47031526E EG201360314769112
ALIGUE F 39011380E EG201360214735497
ALISTE L 45493957A EG201360114729523
ALJARO J 46708790E EG201360114732153
ALLAOUI H X5611663P EG201360314975820
ALLOZA A 38134655B EG201360314762359
ALMAGRO P 52436581P EG201360214734729
ALMAGRO T 47187350K EG201360314766718
ALMAR N 43688716D EG201360114729725
ALMEDA M 40302934B EG201360214739332
ALMENAR M 77101181Y EG201360114727320
ALMENARA F 39039172F EG201360314760246
ALMERIA J 40931602C EG201360214738969
ALMODOVAR A 37646808V EG201360214739091
ALMODOVAR R 47788426S EG201360214735664
ALMUNIA J 46311487K EG201360214739232
ALONSO A 38122324P EG201360314760646
ALONSO A 40594235V EG201360314768100
ALONSO D 38134888Z EG201360214741377
ALONSO E 46024608K EG201360314762109
ALONSO I 27496961R EG201360214735896
ALONSO J 37615232C EG201360314760683
ALONSO J 37736485V EG201360314759575
ALONSO J 39153337T EG201360214735336
ALONSO J 53082242J EG201360314762588
ALONSO M 35016550Q EG201360214734551
ALONSO M 46656807L EG201360314768014
ALONSO M 47725693A EG201360214740053
ALONSO S 38537431B EG201360114727793
ALONSO X 46453716H EG201360314763053
ALQUIMIA REUS SL B55541056 EG201360314768429
ALSINA F 40313551W EG201360214740879
ALSINA M 46302403E EG201360314759935
ALSINA R 78059518W EG201360314765898
ALTADILL M 17864655A EG201360314760455
ALTAMIRANO A 44186951H EG201360314761668
ALTAMIRANO C 77125595V EG201360314763753
ALTARRIBA M 39883054L EG201360314762867
ALTAVA D 48366318D EG201360314765581
ALTAYO M 33877828R EG201360214740919
ALTISENT A 78087737T EG201360314763017
ALUMINIS LRS DOS MIL CINCO S B63709323 EG201360114728992
ALVAREZ A 38719596Q EG201360114732650
ALVAREZ A 43631238P EG201360314765134
ALVAREZ A 47759421J EG201360314764427
ALVAREZ B 46611950N EG201360214736709
ALVAREZ C 38402880X EG201360114731999
ALVAREZ C 46460775Q EG201360314768266
ALVAREZ E 47714373E EG201360314761277
ALVAREZ F 33890589C EG201360214735348
ALVAREZ F 40967548V EG201360314763514
ALVAREZ F 46679113S EG201360314972324
ALVAREZ H 47194199Q EG201360314763809
ALVAREZ I 38561193Z EG201360114729727
ALVAREZ I 39712208V EG201360314763650
ALVAREZ J 52407861S EG201360214736299
ALVAREZ M 36493807Y EG201360214734817
ALVAREZ M 36976698N EG201360214738970
ALVAREZ M 46637198Y EG201360314765143
ALVAREZ O 35044257P EG201360214739338
ALVAREZ R 39039132J EG201360214736782
ALVAREZ R 46105029B EG201360314971523
ALVAREZ R 53068562H EG201360314765664
ALVAREZ T 36875488W EG201360314759929
ALVAREZ Y 52397992J EG201360314762627
ALVARO V 46579172D EG201360314764898
AMADES G 35089924C EG201360314760118
AMADO I 47782911C EG201360314975099
AMADOR L 23755935V EG201360314760826
AMARELLE A 77628957R EG201360314761516
AMARO J 45489112B EG201360314766963
AMAT A 39176467S EG201360114727668
AMAT I 33951203Y EG201360214736032
AMAT M 43514483R EG201360314760367
AMAYA A 38502579G EG201360314972378
AMAYA F 01495176S EG201360214738950
AMAYA I 77315709J EG201360314768408
AMAYA J 52207926L EG201360214740357
AMAYA R 46637480N EG201360314762673
AMAYA S 47186056S EG201360314766961
AMBIENTECH TRADING INTERNATI ONAL B63377055 EG201360114729629
AMBROS B 77286930F EG201360214735217
AMELLA M 41007639L EG201360314766096
AMESTOY M 16779615B EG201360314760173
AMETLLER J 77313629A EG201360114730428
AMEZAGA F 48060365W EG201360214741803
AMIGO M 11935394G EG201360314760247
AMILL A 38466123A EG201360314761267
AMILLS X 53287610Z EG201360314766251
AMOR N 38856260Z EG201360314763194
AMORIN J 36979900V EG201360314761009
AMPHI INSTALLACION SL B43991173 EG201360314767542
AMPURDANES D 46691950H EG201360214735231
ANCHUELA V 38128161A EG201360314760174
ANDALUZ M 77610868J EG201360214740896
ANDRES M 43498599X EG201360214738971
ANDRES M 53865793T EG201360314766782
ANDREU E 46533033P EG201360314760636
ANDREU J 34758852X EG201360214735403
ANDREU J 44980687R EG201360214735537
ANDREU V 38484753A EG201360314763556
ANDREU V 39110199X EG201360114727841
ANEAS J 39184
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA