ORDRE ECO/187/2014, de 16 de juny, per la qual s'estableixen les categories de premis i els imports de la loteria passiva organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, estableix que la persona titular del departament competent en matèria de joc ha de regular, mitjançant ordre, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat, les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a premis entre les diferents categories.

Raons comercials i de planificació en el temps, en funció dels paràmetres i dels criteris comercials i econòmics aplicables, amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat de la comercialització de la loteria passiva, fan aconsellable que l’entrada en vigor d’aquesta Ordre es produeixi l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i fent ús de les facultats que m’atribueix la disposició final primera del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és regular la determinació de les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a premis entre les diferents categories de la loteria passiva organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Article 2

Premis

S’estableixen les categories de premis següents:

 1. Categoria del primer premi

  a.1) El primer premi correspon als bitllets les 5 xifres dels quals coincideixin amb la cinquena extracció del sorteig i estiguin disposades en el mateix ordre.

  Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per euro jugat
  Cinc 20.000 euros

  a.2) Altres premis per a aquesta categoria:

  Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per euro jugat
  Les quatre últimes 400 euros
  Les tres últimes 50 euros
  Les tres primeres 5 euros
  Les dues últimes 5 euros
  L’última 1 euro

  S’estableixen premis de 500 euros per euro jugat per als bitllets les 5 xifres dels quals coincideixin amb els números anterior i posterior del que sigui guanyador d’aquesta categoria i estiguin disposades en el mateix ordre.

 2. Categoria del segon premi

  b.1) El segon premi correspon als bitllets les 5 xifres dels quals coincideixin amb la quarta extracció del sorteig i estiguin disposades en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA