ANUNCI de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i recaptació d'impostos.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i recaptació d'impostos.

En virtut del que disposa l'article 105.6 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, es fa públic que havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci relativa a la liquidació i recaptació d'impostos, sense que la notificació esmentada s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s'indica a l'annex, personalment o mitjançant els seus representats degudament acreditats, en el terminí de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Anuncial DOGC, amb l'advertiment que en cas contrari es considerarà produïda la notificació l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

Barcelona, 5 de febrer de 2004

Maria Ramos i Cregut

Delegada de la Direcció General

de Tributs de Barcelona

Annex

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora de Berga, passeig de la Pau, 10, entl. 4a, 08600 Berga.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Nom: Central Cal Casas, SA.

DNI/CIF: A59089052.

Municipi: Puig-reig.

Liquidació: A836/01-1.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora de l'Hospitalet de Llobregat, av. Josep Tarradellas, 181, local 08901 l'Hospitalet de Llobregat.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tràmit d'audiència.

Nom: Ángel González Valdivia.

DNI/CIF: 53311838T.

Municipi: Gavà.

Liquidació: C168812/03.

Nom: Q Star Arp, SL.

DNI/CIF: B06330922.

Municipi: Badajoz.

Liquidació:C108118/01.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora de l'Hospitalet de Llobregat, av. Josep Tarradellas, 181, local 08901 l'Hospitalet de Llobregat.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Nom: Clarusal, SL.

DNI/CIF: B60250727.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: A2519/03.

Nom: María del Carmen Lájara Ortega.

DNI/CIF: 37347009T.

Municipi: el Prat de Llobregat.

Liquidació: A2480/03.

Nom: Antonio Díaz Álvarez.

DNI/CIF: 38452365E.

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.

Liquidació: A1385/03.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora d'Igualada, c. Tarragona, 49, bxs, 08700 Igualada.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Nom: Juan Riba Roca.

DNI/CIF: 36327574V.

Municipi: Igualada.

Liquidació: A3237/00-1.

Nom: Outatime, SL.

DNI/CIF: B60211059.

Municipi: l'Ametlla del Vallès.

Liquidació: A4373/00-1.

Nom: Outatime, SL.

DNI/CIF: B60211059.

Municipi: l'Ametlla del Vallès.

Liquidació: A4373/00-2.

Nom: Jordi Gómez Berrocal.

DNI/CIF: 43553868X.

Municipi: Piera.

Liquidació: A1487/03-1.

Nom: Albert Bascompte Tomas.

DNI/CIF: 46580328S.

Municipi: Igualada.

Liquidació: A1784/03-2.

Nom: José Gálvez Alcaide.

DNI/CIF: 75633821T.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Liquidació: A2863/03-1.

Nom: Riusber Promociones y Construcciones, SL.

DNI/CIF: B62137757.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Liquidació: C102830/00-1.

Nom: Riusber Promociones y Construcciones, SL.

DNI/CIF: B62137757.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Liquidació: C102830/00-2.

Nom: Antonio Álvarez Sánchez.

DNI/CIF: 44190200R.

Municipi: Masquefa.

Liquidació: C103559/00-1.

Nom: José Manuel Rodríguez Guerrero.

DNI/CIF: 47777341Q.

Municipi: Piera.

Liquidació: C102157/03-1.

Nom: Antonio Muñoz Molina.

DNI/CIF: 30040515P.

Municipi: Esplugues de Llobregat.

Liquidació: C102931/03-2.

Nom: Pedro Trallero Nue.

DNI/CIF: 40307116F.

Municipi: Masquefa.

Liquidació: C103555/03-1.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA